Hekatoni postajajo vse bolj priljubljena oblika spoznavanja med organizacijami in skupinami mladih, zato ni mogel manjkati na naši Karierijadi. Izraz hekaton izhaja iz računalniških vod in združuje besedi »hekanje« ter »maraton«. V osnovi gre za dogodek, kjer organizacija ali podjetje predstavi izziv, s katerim se sooča, skupine, ki jim je izziv blizu, pa skušajo poiskati rešitev zanj. Nemalokrat se zgodi, da se iz tovrstnih dogodkov rodijo uspešne zaposlitvene zgodbe.  

Izzive so prispevala tri lokalna podjetja. Regionalni razvojni center Koper je mlade vprašal »Na kašen način ter prek kakšnih kanalov bi Regionalni razvojni center Koper najbolje promoviral storitve za podjetnike ter bodoče podjetnike, ki jih ponuja?«. 

Prosili so za sestavo promocijskega oglasa, obliko pa prepustili kreativnosti mladih. In kreativnost so dobili. Dve skupini dijakov Srednje ekonomske šole Koper sta se spopadli s tem izzivom. Dijaki so posneli dva video promocijska oglasa za podjetje, kjer so predstavili, kako sami vidijo delovanje Regionalnega razvojnega centra in njegovo vlogo v lokalnem okolju. 

Kempinski palace Portorož je imel izziv, ki je bil mladim pisan na kožo. Podjetje je zanimalo, kako bi lahko v svoje vrste privabili mlade delovne posameznike? Skupino so prosili, naj oblikuje oglas za zaposlitev, ki bo privabil mlade, da postanejo del njihovega podjetja. Tudi na ta izziv sta se prijavili dve skupini dijakov Srednje ekonomske šole Koper. Prva je ustvarila oglas za delovno mesto v obliki infografike, kjer so izpostavili kvalitete hotela. Druga skupina pa se je predstavila s plakatom in kratkim rap-om, saj so bili mnenja, da bi tako več mladih prisluhnilo vsebini.  

Zadnji izziv je bila digitalizacija gradbenih procesov v podjetju Makro 5 gradnje. So bili mladi kos temu tako specifičnemu in strokovnemu izzivu? Nedvomno! Odlične rešitve sta predlagali dve skupini dijakov STŠ, ki jih je mentoriral učitelj Simon Ülen.

Ena skupina se je osredotočila na logistični vidik usklajevanja delavcev, spremljanja in naročanja zalog. Druga pa je s pomočjo umetne inteligence reševala zaplete pri beleženju prihoda na delo na velikih gradbiščih in izdajanja predračunov. Ta skupina je podjetje tudi najbolj prepričala in si tako prislužila zmago na hekatonu in nadaljnje sodelovanje s podjetjem v smeri postopne vpeljave nekaterih rešitev v prakso. 

Predstavniki podjetja pa so bili pristno zadovoljni z obema skupinama, zato so kar vse sodelujoče dijake povabili k sodelovanju na projektih, ki jih razvijajo.

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta prispevek je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega prispevka je odgovorna izključno Ljudska univerza Koper in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

Več informacij o javnem razpisu in finančnih mehanizmih je dostopnih na:
https://www.norwaygrants.si/
https://eeagrants.org/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/

Dostopnost