V začetku avgusta smo se štiri zaposlene Ljudske univerze Koper odpravile na Finsko. V okviru projekta Erasmus+ smo obiskale strukturiran tečaj o uporabi inovativnih pristopov k poučevanju, ki ga je pripravila češka organizacija ITC International.

Z udeleženci iz Grčije, Madžarske, Srbije, Litve in Poljske smo raziskovale ustvarjalnost, kritično mišljenje, odkrivale nove oblike dela v razredu in na daljavo ter z njimi izmenjevale znanje in izkušnje. V času hitro spreminjajočih se okoliščin vsako znanje šteje, predvsem tisto, ki nam lahko pomaga pri načrtovanju in izvedbi izobraževalnih programov na daljavo, zato smo vesele, da smo se udeležile seminarja. Svoje vtise in naučeno že delimo s sodelavci na Ljudski univerzi Koper.

Na nas je velik vtis napravil finski šolski sistem, ki daje večjo težo učenju, napredku in ne toliko ocenam. S svojo naravnanostjo nevsiljivo spodbuja k vseživljenjskemu učenju in znanje privzgoji kot vrednoto. Živi moto, da ni za učenje nikoli prepozno, in omogoča enostavne prehode med različnimi vrstami in ravnmi izobraževanja. Ljudskih univerz kot takih na Finskem ne poznajo; najbolj podobne so jim t. i. »community schools«, ki delujejo predvsem na področju neformalnega izobraževanja, deloma ohranjajo tradicijo večernih šol, medtem ko se odrasli izobražujejo v rednih šolskih programih.

Helsinki so nas prevzeli s svojo umirjenostjo, urejenostjo in preglednostjo ter s svojimi prijaznimi prebivalci. Po odlični izkušnji tako komaj čakamo naslednje mobilnosti, ki smo jih na Ljudski univerzi prijavili v okviru projekta Erasmus+ »Pozitivne spremembe za boljšo učno izkušnjo«. S projektom želimo svoje programe približati različnim skupinam odraslih in nadgraditi svoja strokovna znanja, ki bodo tako prispevala k zvišanju kakovosti ponujenih programov in posledično nadgradila učno izkušnjo naših udeležencev. Nenazadnje želimo tekom projekta okrepiti svojo mednarodno prisotnost, razvijati stike s sorodnimi institucijami v tujini, z njimi sodelovati in izmenjevati primere dobrih praks.

Čeprav se je izvedba nekaterih projektnih aktivnosti zaradi globalne zdravstvene krize zamaknila, upamo in verjamemo, da bomo dosegli vse zastavljene projektne cilje in cilje posameznih mobilnosti. Španija, Švedska, Finska (tokrat Lahti) – se vidimo kmalu!

Piše:

Ksenija Zečević

Ksenija Zečević

Organizatorka izobraževanja odraslih

Dostopnost