Društvo PRISTAN – Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper je uspešno izpeljalo zanimiv program digitalnega opismenjevanja, ki so ga namenili občanom 55+. Priložnost, da spoznajo nove medije, se je ponudila preko nevladne organizacije PINA iz Kopra v okviru razpisa Spodbude za čezsektorske akcije: Dolgoživa družba, ki ga sofinancira Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra.

Vir slike: Canva

Zaradi razmer so se vsebine izvajale na daljavo – vsem, ki še niso poznali aplikacije za učenje na daljavo Zoom, so se dela z njo lahko naučili s pomočjo svetovalk in svetovalcev Središča za samostojno učenje na Ljudski univerzi Koper, ki je partner v projektu.

Od januarja do aprila 2021 je bilo izpeljanih 10 delavnic, v katerih se je učilo skupno več kot 250 udeleženk in udeležencev. Vsebine so zajemale uporabo GPS, plačevanje parkirnine s pametnim telefonom, Google storitve (fotografije, Gmail, YouTube, skupni dokumenti, shranjevanje slik v oblaku…), uporabo orodja za izdelavo grafičnih izdelkov Canva (npr. čestitke ipd.), Viber, spletno nakupovanje in načrtovanje dopusta, e-storitve državne uprave, Facebook, iskanje informacij in lažne novice…. Kar 78% vseh anketiranih udeležencev je bilo starejših od 65 let.

Izobraževanje starejših je izziv za prihodnost dolgožive družbe. Živimo v času velikih sprememb, zato se moramo ne glede na starost nenehno učiti, da bomo razumeli sebe in svet okoli nas. Ob hitrem pojavljanju novih spletnih aplikacij in pripomočkov, ki nam omogočajo dostop do različnih storitev ter nam omogočajo, da ostajamo aktivni in povezani, si želimo, da bi naš program stalnega usposabljanja starejših za delo z sodobnimi IKT aplikacijami postal trajnica.

Društvu PRISTAN se zahvaljujemo za sodelovanje in izrekamo čestitke ob uspešno zaključenem projektu, obenem pa se nadejamo trajnosti tovrstnih dejavnosti in sodelovanja tudi v bodoče.

Dostopnost