Andragoški center Republike Slovenije je med 21. in 23. septembrom skupaj s središči za izobraževanje odraslih (središča ISIO) in središči za samostojno učenje (SSU) po vsej Sloveniji priredil 18. Dneve svetovanje za znanje.

Središča ISIO in SSU so pripravila dogodke z vseh treh področij svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih: nudila so svetovanja pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja, pri ugotavljanju in dokumentiranju ter pri samostojnem učenju. Glavni namen vseh dogodkov je bil odrasle informirati o možnostih svetovanja ter jim ponuditi informacije o možnostih vpisa v formalne in neformalne izobraževalne programe ter druge oblike izobraževanja. V letošnjih DSZ je bil pripravljen poseben dan – Dan za skrito znanje. Na njem smo predstavili možnosti ugotavljanja, dokumentiranja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja. Na LU Koper smo organizirali različne dogodke:

  • Dan za skrito znanje: SVETOVALNI KOTIČEK – Kako do certifikata iz znanja slovenščine na vstopni in osnovni ravni?
  • SVOS – V čem sem dober; katere spretnosti lahko izboljšam; ali se moji interesi ujemajo s trenutno zaposlitvijo; ali sem dovolj pripravljen za iskanje nove zaposlitve?
  • Predstavitev spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti.
  • Dan za znanje: Obalni kadrovski izzivi
  • Znanje na klik: kako se samostojno učiti tuji jezik. Dan odprtih vrat Središča za samostojno učenje.

V sklopu Svetovalnih dnevov smo obiskali Večgeneracijski center Morje in priseljencem, ki se učijo slovenski jezik, predstavili LU Koper, SSU in vrednotenje znanja slovenskega jezika. Na Dnevu odprtih vrat nas je obiskala Urška Pavlič z Andragoškega centra Slovenije.

Dostopnost