CVŽZLjudska univerza Koper je bila nosilka projekta Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije, ki je bil med preko 5000 projekti, financiranimi z evropskimi sredstvi, prepoznan kot primer dobre prakse. S Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vabimo vse, ki ste se nam že ali pa se nam še boste pridružili, da glasujete zanj.

Klik na EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2016

 

Več o CVŽU…
Ljudska univerza Koper je s  partnerji  Ljudsko univerzo Sežana, Društvom Anbot Piran in Regionalnim razvojnim centrom Koper ter s pridruženimi partnerji vzpostavila mrežo sedemnajstih Točk vseživljenjskega učenja.  Medse smo povabili množico tistih, ki so se želeli učiti, pa morda niso vedeli, kje in kako, pa tudi tiste, ki se jim učenje ni  zdelo prav pametno početje in smo jih šele morali prepričati, kako je pomembno.

Učenje se je preselilo v neformalna okolja, kot so knjižnice, muzeji, trgi, sejmi, društva…in v virtualni svet. Preko 3000 odraslih se je učilo s pomočjo informacijske tehnologije in ob mentorski podpori.
Natanko 6441 odraslih se je udeležilo tečajev, krožkov in predavanj z najrazličnejših področij od tujih jezikov, računalništva, fotografije, kulturne in naravne dediščine, grafologije, novinarstva…. do urjenja možganov in mišic za zdravo življenje.
7464 odraslih je potrebovalo svetovalno podporo pri učenju za osebni razvoj,  za zvišanje izobrazbene ravni  ali  za prekvalifikacijo, ker njihov poklic ne zadostuje več  potrebam trga dela.
Z inovativnim programom za integracijo albansko govorečih priseljenk »Ko tujina postane dom« smo pomembno prispevali k nastanku novega javno veljavnega programa Začetna integracija priseljencev. Unescov Inštitut za vseživljenjsko učenje ga je celo izbral kot enega od uspešnejših primerov skupnostnega učenja za trajnostni razvoj in ga predstavil v publikaciji Communities in Action: Lifelong Learning for Sustainable Development.
Izdelali smo 15 gradiv za samostojno učenje. Kar nekaj staršem smo z varstvom njihovih otrok omogočili, da se udeležijo tečaja, delavnice in celo dokončajo šolo…

Vse dejavnosti sta omogočila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Dovolj, da CVŽU Obalno-kraške regije postane »naj projekt 2016«? Glasujte zanj.

 

Dostopnost