Na Ljudski univerzi Koper v partnerstvu z Ljudsko univerzo Sežana namenjamo 684 000 € svetovanju zaposlenim za izobraževanje in razvoj kariere. V okviru projekta Svetovanje zaposlenim 2016-22 bomo na Obali in Krasu do konca marca 2022 v svetovalne procese in vrednotenje vašega znanja vključili vsaj 1440 zaposlenih.
Brezplačno svetovalno dejavnost vam omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Izkoristite priložnost in se z nami pogovorite o:
– načrtovanju vaše osebne in poklicne kariere,
– izbiri primernega izobraževanja ali usposabljanja,
– možnostih financiranja izobraževanja,
– vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in znanj ter možnostih certificiranja le-teh,
– pripravi vašega osebnega portfolija oz. zbirne mape,
– težavah in vprašanjih, ki se vam porajajo med izobraževanjem ali usposabljanjem.
Obvestilo o pridobivanju, hranjenju in posredovanju ter obdelavi osebnih podatkov v dejavnosti svetovanja

Z vami bomo:
Petra Verbič
05/612 80 06 in 040 469 521
petra.verbic@lu-koper.si in isio@lu-koper.si
Skype (Svetovalno središče Koper)
WhatsApp (040 469 521)
Darja Škorjanc Braico
05/612 80 02 in 040 469 316
darja.braico@lu-koper.si
Leonida Brezovec
05/612 80 13 in 040 689 962
leonida.brezovec@lu-koper.si
Tina Rožac
05/612 80 14
tina.rozac@lu-koper.si

Vredno ogleda: Portal ZA ZNANJE in Portal Psihologija dela
Video Svetovanje za znanje

Vabljeni k poslušanju radijskih oglasov:

Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2022, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Dostopnost