Na Ljudski univerzi Koper vedno radi sodelujemo v dogodkih, ki zrcalijo našo vizijo, vrednote in poslanstvo. Tako smo se z veseljem udeležili prvega nacionalnega srečanja deležnikov v okviru projekta Interreg@Work4NEETs, ki je v organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje potekalo 31. 8. 2023 v Ljubljani.

Na srečanju smo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki so aktivne na področju NEET-ov, izmenjevali izkušnje ter iskali odgovor na vprašanje, kako mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (t. i. NEET) različne organizacije pomagamo na poti do zaposlitve.

Več o mednarodnem srečanju in o problematiki zaposlovanja mladih NEET lahko preberete v prispevku ZRSZ.

Pri vstopu na trg dela mladim, ki se še šolajo ali so šolanje ravno zaključili, Ljudska univerza Koper pomaga tudi s projektom NEKSTEP, financiranem s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Dostopnost