Pogosta vprašanja pred vpisom

Ljudska univerza Koper je bila uspešna na javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Pridobili smo preko 1.500.000 evrov. V partnerstvu z Ljudsko univerzo Sežana ter Središčem Rotunda jih namenjamo brezplačnemu učenju za osebni in karierni razvoj zaposlenim in brezposelnim iz Obalno-kraške regije.

Pred vpisom v tečaj svetujemo, da si preberete spodnja pogosta vprašanja in odgovore nanje. Če odgovora na svoje vprašanje ne najdete med njimi, nas kontaktirajte in z veseljem odgovorimo nanj.

1. Kaj je novega v novem projektu razvoja kompetenc odraslih?

Največja novost v primerjavi s predhodnim projektom razvoja kompetenc je, da brezplačno učenje omogočamo zaposlenim in brezposelnim. Tečajev pa se še vedno ne morejo udeležiti dijaki, študenti ali upokojenci.
Druga novost je, da smo prenovili nekatere stare programe in pripravili kar nekaj novih. Poleg tega lahko poleg odobrenih razvijamo nove programe, če se zanje izkaže potreba.
Tretja novost so 30-urne priprave na pridobitev nekaterih certifikatov, ki uspešnim udeležencem omogočajo enkratno brezplačno opravljanje izpita v prvem razpisanem izpitnem roku.

2. Katere programe boste izvajali v tokratnem projektu razvoja kompetenc ?

Nadaljevali bomo z nekaterimi uspešnicami iz projekta, ki se je iztekel marca 2019 (tuji jeziki, knjigovodstvo, zeliščarstvo, Excel, RPO, digitalna fotografija, komunikacija). Oglejte si, katere »stare« in nove programe Ljudska univerza Koper razpisuje za posamezno šolsko leto.

3. Kdo se lahko vključi v brezplačne tečaje?

V nekatere tečaje bomo vključevali samo zaposlene ali brezposelne, starejše od 45 let. Prednost bodo imeli udeleženci s končano največ srednjo (poklicno) šolo in tisti, ki se prvič vključujejo v projekt. Pri vsakem razpisanem programu bomo zapisali, kdo se ga lahko udeleži.

4. Torej nimam možnosti brezplačnega učenja, če sem mlajši/a od 45 let?

Mlajši od 45 let boste vseeno imeli nekaj možnosti za udeležbo na brezplačnem tečaju. Na klasične, 50-urne tečaje tujih jezikov, knjigovodstva in zeliščarstva vas verjetno ne bomo povabili, lahko pa boste dobili kakšno mesto v vseh programih računalniškega in digitalnega opismenjevanja, v nekaterih programih priprav na izpite ter v nekaterih programih tujih jezikov, ki se jih bomo učili tudi z moderno tehnologijo.
Tudi pri vključevanju mlajših bomo morali upoštevati zahteve financerja (razmerje starejši-mlajši, izobrazbena struktura, prve vključitve…).

5. Kako dolgi so tečaji?

Večina tečajev traja od 40 do 50 ur. Program Računalniška pismenost za odrasle traja 60 ur. Priprave na izpite so 30-urne, medtem ko programi usposabljanja za življenjsko uspešnost trajajo od 20 do 120 ur.

6. Kako velike so skupine?

Število udeležencev v skupini je odvisno od zahtev posameznega programa. Za večino programov je financer omejil število vključenih na 15.

7. Kje in kdaj se bodo tečaji izvajali?*

Organizacija posameznih tečajev je odvisna od letnega programa konzorcija, razpoložljivih finančnih sredstev na leto ter od števila prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje. Razpisni tečaji bodo potekali večinoma na sedežu Ljudske univerze Koper v popoldanskem ali večernem času. Nekateri programi bodo potekali  tudi v zgodnjih jutranjih urah, v podjetjih pa po urnikih, ki jih bo določila zaključena skupina.

*V času posebnih ukrepov za zamejevanje širjenja novega koronavirusa tečaje izvajamo on-line v obsegu, ki ga tak način dela dopušča. Za več informacij nas kontaktirajte.

8. Kako se lahko prijavim?

Sprejemali bomo izključno spletne ali osebne prijave. Na posamezni tečaj se lahko prijavite, ko bomo objavili urnik, datum pričetka in pogoje za vključitev. Povezavo na spletno prijavo bomo objavili ob trenutno razpisanem tečaju.
Dobro je vedeti!

  • Prijava ne pomeni vaše avtomatične udeležbe na razpisanem tečaju.
  • Prijavite se lahko na največ dva tečaja, ki sta istočasno razpisana in samo, če vam predlagani urnik ustreza, da boste lahko zagotovili vsaj 80% udeležbo.
  • Prijave na uvrstitveni test za tečaje tujih jezikov ne spadajo v kvoto dveh prijav.
  • Prijav po telefonu ali elektronski pošti ne bomo upoštevali. Če ne uporabljate računalnika, se boste lahko prijavili osebno na sedežu Ljudske univerze Koper. Prosimo, da obisk telefonsko najavite strokovnemu delavcu, ki je odgovoren za posamezno področje.
9. Kaj se dogaja od prijave do vključitve?

Po e-pošti boste v najkrajšem možnem času dobili odgovor, ali vaša prijav ustreza razpisnim pogojem in kdo vam bo posredoval nadaljnja navodila.

Dobro je vedeti
:

  • Če izpolnjujete pogoje za vključitev in so izpolnjeni drugi pogoji za oblikovanje skupine, vam bomo vabilo na tečaj ali svetovalni razgovor poslali po e-pošti in vas z sms sporočilom tudi opozorili nanj. 
  • Če se na vabilo ne boste odzvali, vas na tečaj(e) ne bomo več vabili.
10. Katere so moje obveznosti ob vključitvi v program?

Od vas pričakujemo, da boste aktivno sodelovali na tečaju in da ga boste redno obiskovali. Obvezna je vsaj 80% prisotnost. Pri učenju vas bosta spremljala svetovalec za izobraževanje in karierni razvoj ter strokovni delavec, ki je odgovoren za posamezen program. Z vami se bomo pogovorili še pred vključitvijo v program, vas spremljali med potekom programa, ob zaključku usposabljanja. Vse, ki se bodo prvič vključili v projekt, bomo ponovno nagovorili še čez približno šest mesecev.

11. Ali dobim ob koncu tečaja potrdilo?

Če boste redno obiskovali tečaj, boste dobili potrdilo o udeležbi z opisom znanj in spretnosti, ki jih boste pridobili. To potrdilo nima javne veljave, je pa lahko pomemben dokument pri zaposlitvi ali pri pridobivanja certifikata Nacionalne poklicne kvalifikacije.  Nekateri programi (50-urni tečaji tujih jezikov, knjigovodstva in program Računalniška pismenost za odrasle) za uspešen zaključek predvidevajo tudi krajši preizkus znanja. Za uspešno zaključen program Računalniška pismenost za odrasle dobite javno veljavno potrdilo.

12. Kako si lahko brezplačno pridobim javno veljavno potrdilo?

Najprej morate uspešno zaključiti 30-urni program priprav na izpite. Trenutno v okviru projekta izvajamo priprave na izpite iz znanja italijanščine na osnovni ali višji ravni in slovenščine na osnovni ravni. Na izpite se prijavite ob zaključku priprav. Izpit lahko brezplačno opravljate samo enkrat in izključno v za skupino razpisanem izpitnem roku. Če se prijavite na izpit, se ga morate udeležiti. Oglejte si dokumentacjo in roke za morebitno odjavo od izpita.

13. Ali lahko odpoveste tečaj, na katerega sem se prijavil/a?

Če je premalo prijav za oblikovanje skupine in/ali če ni vsaj 70% udeležencev iz prednostne ciljne skupine, tečaja ne moremo organizirati. Vse prijavljene bomo o odpovedi obvestili.

14. Kaj se zgodi, če se med izobraževanjem upokojim?

Zaposleni ali brezposelni morate biti ob vključitvi v program. Tečaj lahko kljub spremembi zaposlitvenega statusa zaključite, vključitev v nove programe pa ni več mogoča.

15. Kje dobim podrobnejše informacije?

Osnovne informacije o programu boste dobili ob vsakem razpisanem tečaju. Za informacije in svetovanje za karierni razvoj so vam na voljo naši svetovalci. Za osebno svetovanje se najavite po telefonu 05/ 612 80 06 in 040 469 521. V času uradnih ur nas lahko obiščete na Cankarjevi 33 v Kopru, ali nas pokličete po telefonu 05 /61 280 00. Dosegljivi smo tudi po e-pošti: info@lu-koper.si.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost