Programi tečajev

Pridobivanje novega, dopolnjevanje obstoječega in osveževanje že osvojenega znanja še nikdar ni bilo lažje! Zaposleni in brezposelni, stari 45 let in več, se lahko na Ljudski univerzi Koper v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022 udeležite brezplačnih tečajev tujih jezikov in slovenščine, računalništva, mehkih veščin in še veliko več – celotno ponudbo preverite na spodnjih povezavah:

Programi tujih jezikov in slovenščine

Drugi neformalni programi

Programi za razvoj računalniških in digitalnih kompetenc

Priprave na izpite za pridobitev javno veljavnih listin

Med programi niste našli tečaja zase? Za delodajalce, ki želijo svoje zaposlene obogatiti z novimi znanji in veščinami, programe za zaključene skupine v podjetju krojimo po meri. Več informacij dobite pri koordinatorki projekta Darji Škorjanc Braico, tel. 05 61 280 02 ali darja.braico@lu-koper.si.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Darja Škorjanc Braico

Darja Škorjanc Braico

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost