Programi tečajev

Pridobivanje novega, dopolnjevanje obstoječega in osveževanje že osvojenega znanja še nikdar ni bilo lažje! Zaposleni in brezposelni, stari 45 let in več, se lahko na Ljudski univerzi Koper v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022 udeležite brezplačnih tečajev tujih jezikov in slovenščine, računalništva, mehkih veščin in še veliko več – celotno ponudbo preverite na spodnjih povezavah:

Programi tujih jezikov in slovenščine

Drugi neformalni programi

Programi za razvoj računalniških in digitalnih kompetenc

Med programi niste našli tečaja zase? Za delodajalce, ki želijo svoje zaposlene obogatiti z novimi znanji in veščinami, programe za zaključene skupine v podjetju krojimo po meri. Več informacij dobite pri koordinatorki projekta Darji Škorjanc Braico, tel. 05 61 280 02 ali darja.braico@lu-koper.si.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Darja Škorjanc Braico

Darja Škorjanc Braico

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost