Rešitve za uspešen razvoj kadrov

Spoznajte prave rešitve za razvoj vaših kadrov:

Storitve za uspešen razvoj kadrov

Več kot 100 programov

Računalniško znanje

Storitve za uspešen razvoj kadrov

Kaj motivira vaše zaposlene?
S pomočjo orodja Motivator ugotovimo, kako lahko dvignemo produktivnost zaposlenega.
Delovna uspešnost je namreč odvisna tudi od motivacije zaposlenih v podjetju. Ko za posameznika ustvarimo okolje, ki ga motivira, bomo dobili zadovoljnega delavca, ki bo pokazal vse svoje potenciale. S pomočjo orodja Motivator lahko bolje razumemo posameznika in ustvarimo priložnosti, ki ga spodbujajo pri delu.
Več o programu

Kako natančno oceniti vodstvene kompetence zaposlenih?
S Pogledom 360 postavimo prave ljudi na prava mesta.
Ustrezna ocena kompetenc zaposlenih omogoča, da jih postavimo na prava delovna mesta in razvijemo njihov potencial. To prispeva k uspehu pri sklenitvi poslov in k zadovoljstvu posameznikov, ki te posle sklepajo. Sami pa se težko ocenimo, tudi ocene sodelavcev ne izrišejo prave podobe. Pogled 360 upošteva ocene podrejenih in nadrejenih sodelavcev ter samooceno. Tako se pokaže zaokrožena slika kompetenc–ocena v 360 stopinjah, Vprašalnike zaposleni rešujejo preko spletne aplikacije, kar zagotavlja natančen in hiter postopek.
Več o programu

Kako uspešno nadomeščati in uvajati nov kader?
Ohranimo znanje v podjetju tudi ob menjavi kadra z Mentorskim sistemom.
Z uvajanjem sistematičnega in poenotenega mentorstva v podjetje dosežemo, da bo specifično znanje ostalo v podjetju in se bo učinkovito predalo na naslednje generacije zaposlenih. Znanje pa bo učinkoviteje predano, če bomo upoštevali tudi nekatera notranja pravila, organizacijsko kulturo in vrednote, ki so v podjetju pomembne.
Več o programu

Kako s pomočjo pravih kadrov ustvarjati uspeh podjetja na dolgi rok?
Zaposlujmo za sedanji in prihodnji uspeh podjetja s pravo Strategijo razvoja kadrov.
Z ustrezno strategijo odgovorite na izzive podjetja na področju kadrov ter predvidite spremembe in se nanje pripravite. Strategija vključuje analizo sedanjega stanja na področju zaposlovanja in razvoja kadrov, pokaže pa tudi, kakšno bi moralo biti stanje, če želi podjetje doseči svoje cilje. Vključen je tudi načrt, kako to doseči.
Več o programu

Izberite med več kot 100 programi, ki so prilagojeni potrebam sodobnih slovenskih podjetij.

Motivacija
Trženje, prodaja
Zdravje na delovnem mestu
Komunikacija
Vodenje
Osebni razvoj
Timsko delo
Prenos znanja, mentorstvo
Organizacija, načrtovanje

Kaj pa računalniško znanje vaših zaposlenih?

Računalniška znanja za učinkovitejše delo pripravimo na podlagi vaših želja in potreb.

Nekaj možnih vsebin:

  • Tečaji Excela
  • Access za podjetja
  • Outlook
  • Osnovni tečaj računalništva
  • E-poslovanje

Število ur tečaja pripravimo na podlagi skupnega dogovora.

Za pripravo ponudbe nas kontaktirajte.

     

    Dostopnost