svet_na_dlaniLjudska univerza Koper je bila uspešna na dveh razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.

Prvi je namenjen pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc. V slabih treh letih bomo skupaj s partnerji v učenje vključili skoraj 2900 odraslih iz Obalno-kraške regije. Od septembra dalje se lahko vključite v  brezplačne tečaje računalništva, digitalne fotografije, tujih jezikov in slovenščine, knjigovodstva, računovodstva, zeliščarstva, komunikacije, boja proti stresu … Lahko se boste pripravili tudi na pridobitev različnih certifikatov od tujih jezikov do nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Za dejavnost imamo do konca marca 2019 na voljo  nekaj več kot 807.000 EUR. Polovica vseh sredstev je namenjena različnim oblikam računalniškega in digitalnega opismenjevanja, oziroma učenja s pomočjo računalnika in spleta.

V podporo pri učenju bodo ves čas na voljo svetovalci za izobraževanje in karierni razvoj. Svetovalna dejavnost bo potekala do leta 2022, zanjo pa je na voljo še dodatnih 684.000 EUR evropskih in državnih sredstev.

Tako programi pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc kot tudi procesi svetovanja za karierni razvoj so v prvi vrsti namenjeni zaposlenim, predvsem tistim, ki imajo manj možnosti za učenje in vodenje svoje kariere.

Več o programih ter možnostih in pogojih za vključitev tukaj.
Spremljajte spletne strani Ljudske univerze Koper ter partnerjev: Ljudske univerze Sežana, Izobraževalnega centra Memory Koper in Jezikovne šole Eurocenter Koper.

Izvedbo obeh projektov omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

logotip_mizš_ess

Dostopnost