V petek, 13. 12. 2019, smo se Nada, Marko in Ksenija udeležili zaključka tridnevnega izobraževanja “Usposobljen za izvajanje izobraževanja v delovnem okolju”, ki ga je v okviru projekta Profi-Train, podprtega s strani Erasmus+, organiziral Andragoški center Slovenije. Na izobraževanju smo skupaj s predstavniki organizacij za izobraževanje odraslih iz vse Slovenije razmišljali o procesu pristopa k podjetjem in ponujanja izobraževalnih programov za zaposlene ter razvijali strategije, ki bi ta proces olajšale.

Prvi dve srečanji izobraževanja sta potekali v novembru – na teh srečanjih smo se učili iz primerov dobrih praks številnih organizacij, ki uspešno sodelujejo s podjetji pri izvajanju izobraževanj za njihove zaposlene. Primer uspešnega sodelovanja so predstavili tudi naši sodelavci: v svojem prispevku so opisali tesno sodelovanje, ki se je preko različnih tečajev za zaposlene vzpostavilo med Ljudsko univerzo Koper in lokalnim podjetjem Rižanski vodovod Koper. Prispevek sta s svojim pogledom obogatila tudi predstavnika Rižanskega vodovoda Koper.

Decembra smo na sklepnem delu izobraževanja sodelujoči imeli osrednjo vlogo: predstavili smo osebni načrt dela, pri pripravi katerega smo uporabili nova znanja, ki smo jih pridobili tekom izobraževanja. Nada, Marko in Ksenija smo predstavili proces razvoja in vsebino dveh izobraževalnih programov.

Izobraževanje nam je dalo nova znanja in številne iztočnice za razmislek. Zahvaljujemo se ACS za pripravo programa in sodelujočim za vse prispevane informacije in izkušnje. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja!

Dostopnost