Srednješolski program: Ekonomski tehnik

Poklicno tehniško izobraževanje
Program: Ekonomski tehnik – PTI
Trajanje: Program obsega 2 letnika
Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Pridobljeni poklic: Ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
Šolnina:

Cena celotnega izobraževalnega programa znaša 2700 EUR. Prispevek za poklicno maturo znaša 340 EUR. V primeru priznanega predhodno pridobljenega znanja pa se vam sorazmerno s priznanimi kreditnimi točkami šolnina zmanjša.

V primeru plačila v enkratnem znesku vam priznamo 5% popusta.

Pogoji za vpis: Pogoj za vpis je zaključena srednja poklicna trgovska ali administrativna šola.
Predmetnik in delovna praksa
Poklicna matura:

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:

1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Več: O vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja

Naziv programa: Ekonomski tehnik – PTI

Trajanje: Program obsega 2 letnika.

Stopnja izobrazbe: V. stopnja

Pridobljeni poklic: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica 

Predmetnik in informacije o opravljanju delovne prakse so dostopni na spodnji povezavi.

Predmetnik in delovna praksa

  • Pogoj za vpis je zaključena srednja poklicna trgovska ali administrativna šola.

Cena celotnega izobraževalnega programa: cenik.
V primeru plačila v enkratnem znesku vam priznamo 5% popusta.

O vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja.

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo. 

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:

1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Informativna prijava

S klikom na spodnji gumb lahko oddate informativno prijavo na izbrani program. Prijava ni zavezujoča.

Iskreno se zahvaljujem šolskemu kolektivu za pomoč in prijaznost skozi celo šolsko leto. Vsem, ki so v stiski s časom in učenjem, bi svetovala vpis na Ljudsko univerzo Koper, saj so vedno pripravljeni pomagati in imajo veliko željo po uspehu udeležencev te šole. Hvala!

Eva, program Ekonomski tehnik

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Marta Umer

Marta Umer

Referat za osnovno in srednje šole

Andreja Furlan Miklobušec

Andreja Furlan Miklobušec

Samostojna strokovna delavka

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost