V sredo, 18. aprila 2018, je v Kopru potekalo srečanje lokalnih deležnikov s partnerji projekta IN.TRA.WORK. Cilj projekta je razvoj inovativnih in učinkovitih rešitev namenjenih mladim, ki prehajajo iz šolanja v zaposlitev, pri čemer pa projekt namenja poseben poudarek načinu pridobivanja ustreznih kompetenc, ki so bistvene za uspešen prehod “iz šolske teorije v delovno prakso”. V zvezi s tem je pomembna mednarodna izmenjava dobrih praks, ki prispevajo k učinkovitemu razvoju primernih kadrov, ki so kos spreminjajočim potrebam na trgu dela.

Srečanja se je kot predstavnica Ljudske univerze Koper udeležila naša sodelavka Alenka Grželj; predstavila je delovanje naše ustanove in konstruktivno pripomogla k razpravi.

hdr

 

Dostopnost