Angleščina

Gradiva za samostojno učenje

Ste se že učili angleščine? Bi želeli vedeti, na kateri ravni je vaše znanje glede na uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji?

Približno se ocenite s pomočjo samoocenjevalne lestvice. Europass

Lahko pa naredite tudi test(e) za samopreverjanje na različnih stopnjah.

Angleščina na ravni A1 Angleščina na ravni A2 Angleščina na ravni B1 Angleščina na ravni B2

Ponovite in utrdite znanje angleščine z računalnikom, tablico ali pametnim telefonom.

Zbrali in uredili smo celo vrsto interaktivnih nalog, ki so javno dostopne na spletu. Njihovim avtorjem se zahvaljujemo. Naloge so različnih tipov in težavnostnih stopenj, pri vseh pa vam bo sistem takoj sporočil, če ste pravilno reševali.
Naloge se vam bodo odpirale v novem zavihku. Ko boste zaključili z reševanjem, boste zavihek enostavno zaprli in se vrnili na vstopno stran z vajami.

Zdaj pa izberite raven in pričnite z reševanjem. Naj vam bo v zabavo!

Angleščina na ravni A1

Glagol biti – to be  tasks: 12,  3,  45

Glagol moči/smeti/znati – can   tasks: 1, 2, 3

Kazalni zaimki to/tisto  Demonstratives: this/that/these/those   tasks: 1, 2, 3, Video

Členi  Articles a/an   tasks: 1, 2, 3

Svojina Possession  tasks: 1, 2, 3, 4, 5

Stavčna fraza  there is/are/was/were    tasks: 1, 2, Bedroom, 3

Pridevniki in prislovi Adjectives and Adverbs  tasks:  1, 2, 3, 4, 5

Predlogi Prepositions  tasks: 12, 3, 4, 5

Glagol biti v pretekliku  to be   tasks: 12

Glagol imeti  have got  Video  task: 1

Števni in neštevni samostalniki  Countable and uncountable nouns   tasks:  1, 2, Video

Sedanjik pomožnega glagola  Present Simple Auxliary Verb Do  task: 1

Vsakodnevne rutine Daily routines  tasks: 1, 2, Video, 3, 4

Opisni sedanjik Present Continuous  tasks: 1

Navadni ali opisni sedanjik Present Simple or Present Continuous   tasks: 12

Postavljanje vprašanj Asking Questions  task: 1

Preteklik – glagol biti Past Simple – to be  tasks: 1

Pravilni in nepravilni glagoli Regular and irregular verbs  tasks: 1, 2, 3, 4

Prihodnjik Future  task: 1

Going to  task: 1

London On holidays London travel
At the shop Future play,do, go game
Telling time game Christmas shopping Present
Have got Past be, have, do
Geographical expressions Time People

 

Angleščina na ravni A2

Angleški glagolski časi Tenses

Navadni in opisni sedanjik  Present Simple ~ Present Continuous  Video instructions   tasks: 1, 2,

Present Perfect  tasks:  1, 2, 3

Preteklik Past Simple    tasks: 1 , 2

Opisni preteklik Past Continuous    task: 1

Navadni in opisni preteklik Past Simple~Past Continuous    task: 1

Predpreteklik Past Perfect     tasks: 1

Prihodnjik Future  tasks: 1, 2

Opisni sedanjik za dogovore v prihodnosti Present Continuous for Future  tasks: 1, 2

Mešani časi Mixed Tenses  task:1 (Click on ex. 2 and 3)

Modalni glagoli Modals   tasks: 1, 2, 34

Pogojnik za prihodnost in sedanjost Conditionals 1 and 2   tasks: 1, 2, 3

Trpnik Passive  tasks: 1, 2

Pridevniki in prislovi Adjectives & Adverbs  tasks: 1, 2, 3, 4, 5

Členi Articles with Countables and uncountables  tasks: 1, 2, 3

Vprašanja Questions  tasks:  1, 2, 3

Razno Various  tasks:  1, 2, 3

Free time video At the restaurant Routines with phrasal verbs
Describing people In my hometown  Jobs and occupations
Transportation Languages around the world The English speaking world
English schools Jobs in Britain Similes game
Time game Clothes Shopping
Body Food and drink Numbers

 

Angleščina na ravni B1

Reading Comprehension     A Trip to London
Listening task   Shopping Centre Visit

Grammar

Adjectives and Adverbs tasks 1, 2, 3, 4, 5

Articles with geographical features tasks 1, 2

Articles Mixed tasks 1, 2

Conditionals tasks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Conjunctions, clauses, connecting words tasks 1, 2

Commands and Imperatives tasks 1, 2, 3

Gerund and Infinitive task 1

Modals tasks 1, 2, 3, 4, 5

Passive tasks 1, 2, 3 , 4, 5, 6

Pronouns tasks 1, 2, 3

Prepositions tasks 1, 2, 3

Question tags tasks 1, 2

Quantifiers tasks 12 , 3 , 4

Relative Clauses tasks 1, 2, 3, 4, 5

Reported speech tasks 1, 2, 3, 5, 6

Present Tenses tasks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Past Tenses tasks 1, 2, 3, 45

Future Tenses tasks 1, 2, 3, 4, 5

Mixed Tenses tasks 1, 2, 3

Vocabulary Games

Air Travel Appearance Around the town Body parts Buildings
Containers Health Education Space 
Angleščina na ravni B2

Grammar

Adjectives and Adverbs task 1, 2, 3, 4, 5

Auxiliary verbs tasks 1, 2

Conditionals tasks 1, 2, 3, 4, 5

Conjunctions and Clauses task 1, 2

Gerund and Infinitive  tasks 1, 2, 3

Modals tasks 1, 2, 3 , 4, 5

Passive tasks 1, 2, 3, 4, 5, 6

Relative Clauses tasks 1, 2

Reported Speech task 1

Quantifiers  tasks 1, 2

Questions tasks 1, 2

Word Order tasks 1, 2

Present tenses tasks 1, 2, 3

Past tenses tasks 1, 2, 3, 4, 5

Future tasks 1, 2, 3, 4, 5

Mixed Tenses tasks 1, 2

 

Vocabulary Videos
 Stonehenge listening  Globe theatre in London  Living on the road  How to survive kids’ birthday parties

 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost