Ljudska univerza Koper je z uspešno prijavo na razpis ERASMUS+ 2019 (KA104) pridobila sredstva za izvajanje projekta »Pozitivne spremembe za boljšo učno izkušnjo«. 

Projekt traja od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021, v tem času pa načrtujemo obisk enega strukturiranega tečaja na Finskem ter izvedbo štirih izobraževalnih obiskov na delovnem mestu (ang.: job shadowing) na Finskem, Švedskem in v Španiji. Prva izmed petih mednarodnih aktivnosti je že za nami, le-ta pa je več kot upravičila naša pričakovanja. V oktobru smo se trije zaposleni Ljudske univerze Koper udeležili izobraževalnega obiska na delovnem mestu pri organizaciji Centro de Educación de Personas Adultas Arucas y Firgas iz mesta Arucas (Gran Canaria, Španija).  Gre za institucijo za izobraževanje odraslih, ki svojim udeležencem v prvi vrsti omogoča uspešno dokončanje osnovne šole (formación básica inicial y formación básica post-inicial), našo pozornost pa so pritegnili predvsem njihovi izvirni pristopi za krepitev motivacije udeležencev, inovativne metode pri poučevanju ter večletna vpetost v mednarodne programe.

Udeleženci ustanove gostiteljice so predvsem osipniki iz drugih šol ter udeleženci, ki izobraževanje potrebujejo za dokvalifikacjijo zaradi spremenjenih pogojev za pridobitev osnovne izobrazbe. Šola zaposluje šest učiteljev, že ob vhodu pa je bilo čutiti izrazito domačnost, kar predstavlja tudi eno izmed strategij za višanje motivacije. Zaposleni v šoli namreč stremijo k temu, da šola ni suhoparna ustanova, kjer je prostor zgolj in samo za učenje, temveč želijo, da se udeleženci počutijo sprejeto, sproščeno in domače. Stene so zato poslikane, polne fotografij, zanimivih napisov in plakatov, med poukom je klasična glasba stalna kulisa, v učilnicah pa najde svoje mesto celo udoben kavč.

Poleg domačnosti zaposleni skrbijo tudi za to, da v dogajanje na šoli v čim večji meri vključijo svoje udeležence. Le-ti tako skrbijo za šolski vrt in okolico šole, ustvarjajo stenske poslikave, prav tako pa so se udeleženci pripravili na naš obisk. Že pred našim prihodom so se v okviru predmetov, ki jih opravljajo, seznanjali s Slovenijo, njeno klimo, jezikom, politično ureditvijo, naravo, turizmom itd., med obiskom pa so svoje znanje predstavili in bili aktivno vključeni v procesu naše mednarodne aktivnosti.

Učenci prek različnih projektov sodelujejo tudi z drugimi šolami, s »sošolci« z drugih šol si izmenjujejo sporočila in videoposnetke, španski partnerji pa redno gostijo tudi angleško govoreče pripravnike v okvirju projekta Erasmus+ Internship. Sodelovanje s tujimi šolami vidijo kot izjemen potencial za krepitev samopodobe in motivacije udeležencev, še posebej pa poudarjajo medkulturni vidik takšnega sodelovanja, saj udeleženci tako krepijo svojo medkulturno kompetenco, osebnostno rastejo in se razvijajo v odprte in tolerantne osebe.

Sledenje pri na delovnem mestu pri španskih kolegih je več kot upravičilo naša pričakovanja. Med sicer kratkim obiskom smo navezali stike z drugimi evropskimi institucijami, pridobili smo veliko koristnih informacij, komaj pa že čakamo, da ideje za izboljšave vnesemo tudi v izobraževalni proces in s tem našim udeležencem omogočimo še boljšo učno izkušnjo. Po uspešno izvedeni prvi mobilnosti se zdaj zaposleni z veseljem pripravljamo na naslednjo mednarodno aktivnost; spomladi 2020 se namreč odpravljamo v Madrid, kjer nas bo na štiridnevnem sledenju na delovnem mestu gostila vodilna španska institucija za poučevanje tujih jezikov Escuela Oficial de Idiomas Jesús Maestro Madrid.

Več o projektu (klik)

Miha Vehar, koordinator projekta

Dostopnost