DRIVE IN tržnica Loreto

O razpisu in projektu

Na javnem pozivu LAS EKSRP 2021 je bil za financiranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) izbran projekt DRIVE IN tržnica Loreto, v katerem Ljudska univerza Koper sodeluje kot partner. Dolgoročni namen projekta je zagotoviti trajnostno infrastrukturo za izgradnjo tržnice lokalnih pridelovalcev, ki bo zaživela kot rezultat projekta. Tržnica bo ponujala tipične domače proizvode in krepila sodelovanje akterjev kmetijstva in turizma. DRIVE IN tržnica bo ponudila spletno prodajo; vloga Ljudske univerze Koper bo izobraževanje na področju digitalnih tehnologij tako za posameznike, ki bodo svoje izdelke tržili on-line, kot za tiste, ki bodo on-line naročali sveže, domače, lokalne proizvode z DRIVE IN tržnice Loreto.

Izdelke in pridelke, ki jih ponuja inovativna tržnica DRIVE IN tržnica Loreto, lahko naročite tule: https://www.zemljainmorje.si/.

Drive in tržnica in pričakovani rezultati

Inovativna DRIVE IN tržnica bo povezala urbano s podeželjem, nadgradila klasično prodajo s spletno prodajo. Zagotovila bo učinkovito trženje lokalnih proizvajalcev s povezovanjem različnih deležnikov (kmetje, turistični delavci, upokojenci, ribiči) z namenom skupnega nastopa, promocije in razvoja novih produktov. Nazadnje bo tržnica, ki bo stala ob Krajevni skupnosti Jagodje – Dobrava, spodbudila ekološko pridelavo z eko kotičkom.

Partnerji v projektu bodo izvedli 11 dogodkov namenjenih turizmu in ranljivim skupinam (mladim, brezposelnim, starejšim, invalidom) z namenom razvijanja podjetniških znanj in veščin, vzpostavljanju medgeneracijskega sodelovanja, preprečevanju socialne izključenosti, varovanja okolja in trajnostne mobilnosti. V okviru projekta bodo razvite nove interpretativne vsebine v obliki izvedbe multimedijske sobe. S pomočjo medijske sobe bo promovirana in valorizirana kulinarična vrednost ter prepoznavnost lokalnih izdelkov in ribištva, s katerimi se bo izpostavila tudi regijska edinstvenost, sočasno pa tudi prepoznavnost destinacije Istre na turističnih trgih.

Dolgoročni namen operacije je zagotoviti trajnostno infrastrukturo za razvoj vrhunske ter celovite ponudbe tipičnih lokalnih proizvodov na enem mestu, ki bo izkoristila okoljsko prednost območja in pripomogla k razvoju podjetniških aktivnosti in razvojnih partnerstev, kar bo okrepilo konkurenčnost gospodarstva, ter vzpostavilo možnosti za nova delovna mesta na podeželju.

Vir financiranja in partnerji v projektu

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en

Povezava na spletno stran PRP: www.program-podezelja.si/

Vodilni partner projekta je Krajinski park Strunjan, v njem poleg Ljudske univerze Koper sodelujejo še partnerji Krajevna skupnost Jagodje–Dobrava ter Zemlja in morje.

Ksenija Zečević

Ksenija Zečević

Organizatorka izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost