Tečaj je namenjen zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki se pripravljate na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja.

Tečaj bo potekal na Ljudski univerzi Koper, z njim bomo začeli v sredo, 15. 2. 2023.

Tečaj bo potekal na Ljudski univerzi Koper ob ponedeljkih in sredah od 16.15 do 18.45. S tečajem začnemo v sredo, 15. 2. 2023.

Cena tečaja je 220,00 EUR. Samoplačniki jo lahko poravnate v dveh mesečnih obrokih, prvi obrok ob vpisu in podpisu pogodbe, ob vplačilu enkratnega zneska pa lahko uveljavljate 5% popust.

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite elektronsko prijavnico. Zbiranje prijav smo podaljšali do 10. 2. 2022.

Tečaj bomo izpeljali, če se bo nanj prijavilo vsaj 8 udeležencev.

V primeru vprašanj pokličite na 05 612 80 11 (Ksenija Zečević).

Več informacij o tečaju

Na tečaju boste obravnavali vsebine slovenskega knjižnega jezika in del pravnih vsebin. Modul slovenščine bo obsegal 20 ur, pravni modul pa 10 ur. Vpišete se lahko le na oba modula.

V modulu slovenskega knjižnega jezika bodo zajete vsebine iz predpisanega kataloga znanj (npr. zgodovina slovenskega knjižnega jezika, socialne zvrsti jezika, pravorečje, pravopis …). Pravni modul bo obsegal vsebine s področja »Ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpisi, ki urejajo človekove in otrokove pravice ter temeljne svoboščine« in s področja »Ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema«. Vsebine s področja »Predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja« v tečaj niso zajete.

Dostopnost