Na Ljudski univerzi Koper smo z 31. 5. 2022 zaključili naš prvi Erasmus+ projekt, ki smo ga naslovili Pozitivne spremembe za boljšo učno izkušnjo. V projektu, ki je trajal od 1. 6. 2019, smo izvedli  16 mobilnosti v Španijo, na Finsko in na Švedsko ter v projektne aktivnosti vključili 12 naših zaposlenih.

Pred prijavo na projekt smo izdelali evropski razvojni načrt naše organizacije, v katerem smo  si zadali naslednje cilje, ki smo jih zasledovali tekom projekta:

  1. povečanje vključenosti mlajših odraslih (starih do 35 let) v naših izobraževalnih programih;
  2. dvig ravni usposobljenosti zaposlenih za delo z ranljivimi skupinami in spoznavanje novih metod za krepitev motivacije pri udeležencih izobraževanja odraslih,
  3. pridobitev idej za razvijanje novih in prenovo obstoječih izobraževalnih programov,
  4. izboljšanje učinkovitost organizacije dela in administrativnih postopkov,
  5. okrepitev mednarodnih povezav z drugimi ustanovami za izobraževanje odraslih v tujini in pridobitev možnosti za dolgoročno mednarodno sodelovanje,
  6. opolnomočenje strokovnih delavcev z inovativnimi metodami in tehnikami na področju organizacije, poučevanja in svetovanja.

V oktobru 2019 smo se udeležili prvega izobraževalnega obiska na delovnem mestu pri organizaciji Centro de Educación de Personas Adultas Arucas y Firgas iz mesta Arucas (Gran Canaria, Španija).  To je institucija za izobraževanje odraslih, ki svojim udeležencem v prvi vrsti omogoča uspešno dokončanje osnovne šole, našo pozornost pa so pritegnili predvsem njihovi inovativni pristopi za krepitev motivacije udeležencev, inovativne metode pri poučevanju ter večletna vpetost v mednarodne programe.

V okviru mobilnosti nas je v mestni hiši sprejel župan mesta Arucas, o mobilnosti pa smo govorili v radijski oddaji, ki jo je v živo prenašal njihov lokalni radio. Z izborom te šole kot naše prve izkušnje s sodelovanjem v projektih Erasmus+ smo tako bili zelo zadovoljni in smo se veselili nadaljevanja projekta.

Zaradi nepričakovanih omejitev z izbruhom epidemije korona virusa, smo morali na novo postaviti terminske načrte projekta. Zaradi nezmožnosti sledenja prvotnemu načrtu izvajanja mobilnosti, smo zaprosili za 1-letno podaljšanje projekta.

Takoj, ko je situacija to dopuščala, smo s projektom nadaljevali in smo se tako med 10. in 14. avgustom 2020 udeležili strukturiranega tečaj »Innovative approaches to teaching« v Helsinkih na Finskem. Tečaj je organizirala institucija ITC International, ki je izkušena ponudnica izobraževalnih vsebin s strokovni predavatelji z večletnimi izkušnjami na področju izobraževanja strokovnih delavcev.

Na tečaju smo spoznali ključne spretnosti enaindvajsetega stoletja, razvoj kritičnega in kreativnega mišljenja, uporabo informacijskih tehnologij, učenje z raziskovanjem, učenje na osnovi konkretnih nalog/opravil, delo z večkulturnimi skupinami in tehnike za lažje pomnjenje. V okviru tečaja smo se seznanili še s finskim izobraževalnim sistemom, ki velja za enega najbolj učinkovitih na svetu in navezali stike s predstavniki organizacij iz drugih evropskih držav.

Tretja mobilnost nas je v marcu 2022 vodila v šolo Escuela Oficial de Idiomas de Madrid – Jesus Maestro v Španijo. Tokrat nas je gostila institucija, ki kot največja španska ustanova za jezikovno izobraževanje odraslih nudi tečaje kar 21 tujih jezikov, zaposluje 120 učiteljev, na letni ravni pa jih obišče okrog 7500 udeležencev. Zelo izkušeni so na področju Erasmus+ sodelovanj, predvsem pa so zavezani k čim večji uporabi online tehnologij pri poučevanju tujih jezikov.

Med mobilnostjo smo se udeležili hospitacij v skupinah različnih tečajev tujih jezikov (italijanščine, madžarščine, francoščine, angleščine, ….), se srečali z vodji posameznih jezikovnih oddelkov, opazovali metode poučevanja in didaktične materiale, se seznanjali z implementacijami informacijskih tehnologij v jezikovno poučevanje odraslih ter s ponudbo ekstrakurikularnih dejavnosti, ki jih šola organizira za svoje udeležence in s katerimi promovira svojo dejavnost.

Iz Madrida smo odšli polni idej in dobrih praks (sploh glede izvajanja hibridnih in online izobraževanj, ki so od začetka epidemije korona virusa še toliko bolj aktualna) in smo jih že začeli prenašati v aktivnosti v naši ustanovi.

Četrta aktivnost je potekala spomladi 2022 v Skandinaviji. Tokrat smo se odpravili na Švedsko,  v institucijo Vuxenutbildningen i Karlshamn. V tridnevnem izobraževalnem obisku na delovnem mestu smo opazovali delo organizacije gostiteljice z mlajšimi odraslimi, načine naslavljanja mlajših odraslih ter svetovalne dejavnosti. Posebno pozornost smo namenili spoznavanju strategij in metod, s katerimi švedska institucija pristopa k ranljivim skupinam, kot so migranti, invalidi ter osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, del vsebin pa smo namenili spoznavanju računalniških izobraževanj organizacije gostiteljice.

Posebej nas je navdušilo njihovo sodelovanje z lokalno skupnostjo na področju aktivacije oseb, ki so na zavodu za zaposlovanje in dolgotrajno brezposelnih. Cilj gostiteljske organizacije je, da ljudi čim bolj opolnomočijo z različnimi splošnimi in strokovnimi kompetencami ter jim pomagajo do čimprejšnje zaposlitve. Na izobraževalnem obisku je bil v istem času z nami prisoten tudi Alexander Linka iz srednje šole SBS Herzogenaurach-Höchstadt iz Nemčije, s katerim smo že pričeli z dogovori za morebitno naslednje sodelovanje v okviru projekta Erasmus+.

Zadnja aktivnost je bila načrtovana prav v zadnjem mesecu projekta, torej v maju 2022. Čeprav smo bili s finsko organizacijo gostiteljico Salpaus Further Education Regional Consortium že dogovorjeni za obisk, ga zaradi organizacijskih težav (povezanih s korona virusom) žal nismo mogli izvesti. Vseeno smo se z njimi dogovorili, da ostanemo v kontaktu in poskušamo mobilnost izvesti v katerem od naslednjih projektov.

Z vsemi institucijami, ki smo jih obiskali v okviru projekta, smo podpisali pisma o nameri in izrazili dobrodošlico, da jih gostimo na naši šoli. Do sedaj smo tako na Ljudski univerzi gostili predstavnike šole Centro de Educación de Personas Adultas Arucas y Firgas, s katerimi smo sodelovali v njihovem projektu mobilnosti za udeležence izobraževanja. V treh različnih obiskih smo gostili štiri predstavnike njihovih strokovnih delavcev ter tri udeleženke osnovne šole za odrasle, ki so pomagale soustvarjati program mobilnosti skupaj z našimi udeleženci. Izkušnja se je pokazala za zelo pozitivno in jo bomo vsekakor izvedli še v prihodnjih projektih.

Že sedaj pa se veselimo obiska predstavnikov šole Vuxenutbildningen i Karlshamn iz Švedske, ki nas bodo obiskali v drugi polovici septembra 2022.

S projektom Erasmus+ smo na Ljudski univerzi odprli novo poglavje v mednarodnem sodelovanju in pridobili zelo veliko znanja in izkušenj. Poskušali smo (s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnje) prenesti čim več primerov dobrih praks v našo organizacijo in jih prilagoditi naši situaciji in značilnostim.

Glas o načrtovanih in izvedenih aktivnostih smo poskušali prenesti čim dlje: o njih smo pisali v lokalnem časopisu Primorske novice, na naši spletni in FB strani, pošiljali objave v E-novičkah, ki potujejo na več kot 3000 naslovov in objavljali prispevke na spletni platformi EPALE. Vse mobilnosti smo predstavili tudi svojim sodelavcem in na andragoškem zboru še članom zbora.

Z izvedenim projektom Pozitivne spremembe za boljšo učno izkušnjo in z doseženimi cilji smo tako na Ljudski univerzi Koper zelo zadovoljni. Čeprav se je projekt s koncem majem uradno zaključil, z aktivnostmi nadaljujemo in smo z mislimi že pri pridobitvi Erasmus akreditacije.

Piše:

Petra Verbič

Petra Verbič

Koordinatorica Erasmus+ projektov na Ljudski univerzi Koper

Dostopnost