Vabljeni na posvet ob obeležitvi Svetovnega dneva beguncev
“MED NAMI IN Z NAMI”.
Posvet bo 31. maja ob 13.00
v prostorih Ljudske univerze Koper
(Cankarjeva 33, Koper).

Posvet v Kopru bo povezal predstavnike pomembnih deležnikov pri vključevanju
oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo v lokalnem kontekstu Mestne občine Koper.
Naslovili bomo konkretne izzive, praktične predloge in rešitve ter dobre prakse na
lokalni ravni, ki stremijo k solidarnem in kvalitetnem sobivanju. Projekt je financiran s strani Urada za oskrbo
in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje.

Dostopnost