Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je objavljena najava razpisa ASI – nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih. Podjetja bodo tako lahko pridobila nepovratna sredstva za usposabljanje svojih zaposlenih.

Podjetja bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

  • priprava strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
  • razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene, usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja in pridobivanje kompetenc ter novost v tem razpisu – obvezna usposabljanja na področju digitalnih kompetenc.

Razpis bo objavljen predvidoma v petek, 16. 4. 2021, prijave pa bodo sprejemali med 19. 4. in 23. 4. 2021. Skupna okvirna višina razpoložljivih nepovratnih namenskih sredstev JR ASI 2021 bo 4.7 milijona EUR.

Ključni poudarki razpisa:

  • Prijave bodo sprejemali preko e-vloge. Prijava je enostavna, zanjo pa boste potrebovali kvalificirano digitalno potrdilo (vzorec prijavnice najdete tu).
  • Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah.
  • Zaposleni, ki jih bo podjetje lahko vključilo v usposabljanja, morajo biti stari 50 let ali več na dan objave razpisa.
  • Eden od pogojev za možnost sofinanciranja je, da mora imeti podjetje/organizacija na dan objave najmanj 5 zaposlenih, od tega najmanj 3 starejše zaposlene, ki jih bodo vključili v usposabljanja;
  • Podjetja bodo lahko pridobila sredstva za usposabljanja svojih starejših zaposlenih, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin.

Več podrobnosti v zvezi z najavo si lahko preberete tukaj: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/najava-razpisa-asi-nova-sredstva-za-razvoj-kompetenc-starejsih-zaposlenih.

Na Ljudski univerzi Koper vam ponujamo pomoč pri izpolnjevanju prijave na razpis in pri predstavitvi samega razpisa:

Razpis je zagotovo velika priložnost za podjetja, ki želijo svoje zaposlene opremiti s svežim znanjem in veščinami. Možnosti za izbor izobraževanj so skorajda neomejene. Nekaj idej lahko za začetek najdete tu, kaj več pa vam z veseljem svetujemo individualno.

Dostopnost