V ponedeljek, 10. julija, je v Obalnem domu upokojencev potekalo praktično preverjanje v okviru postopka za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec / Socialna oskrbovalka na domu. Pred komisijo Državnega izpitnega centra je vseh šest kandidatk, ki so predhodno opravile obvezen program usposabljanja na Ljudski univerzi Koper, preverjanje uspešno opravilo. Čestitamo!

Dostopnost