Na Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni lahko tudi v času izrednih ukrepov oddate svojo vlogo po navadni ali elektronski pošti.

Odpiranja vlog se v tem času prekinejo, nadaljevala se bodo po prekinitvi posebnih razmer. Takrat se bodo odpirale vloge, prejete od 10. 3. 2020, posredovani pa bodo tudi sklepi oziroma pozivi k dopolnitvam na vloge, prejete pred 10. 3.

Več informacij in navodil za oddajo in dopolnitev vlog lahko najdete na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Če potrebujete pomoč s pripravo svoje vloge na Javni razpis, lahko stopite v stik s svetovalko Petro Verbič – po elektronski pošti (petra.verbic@lu-koper.si) ali po telefonu (040 469 521).

Dostopnost