Od 9. do 13. oktobra 2023 je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem potekalo mednarodno srečanje Erasmus+ projekta eRead – Developing Reading Skills With and Through Digital Technologies.

Program srečanja je bil bogat in je vseboval predstavitve teoretičnih izhodišč in praks opismenjevanja ter razvoja pismenosti od predšolske organizirane vzgoje in izobraževanja do izobraževanja odraslih v Estoniji, Latviji, Ukrajini in Sloveniji. Projektne aktivnosti so osredotočene na razvoj opismenjevanja, s poudarkom na spodbujanju bralne pismenosti in učenju branja v drugem jeziku s pomočjo digitalne tehnologije. Z namenom zagotavljanja razvoja bralne pismenosti v formalnem izobraževanju v zgodnjem osnovnošolskem obdobju in neformalnem izobraževanju odraslih sta v projekt vključeni Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem in Ljudska univerza Koper.

Vodilni partner projekta eRead je University of Tartu (Estonija), razvojno-raziskovalne aktivnosti pa bodo potekale od decembra 2022 do novembra 2025.

Dostopnost