Z veseljem sporočamo, da je bila Ljudska univerza Koper uspešna pri prijavi projekta na razpis Erasmus+ 2019! Projekt “Pozitivne spremembe za boljšo učno izkušnjo” bo zaposlenim Ljudske univerze Koper med 1. junijem 2019 in 31. majem 2021 omogočil izvedbo mobilnosti osebja v državah Evropske Unije.

V okviru projekta bomo enajst zaposlenih napotili k partnerkam gostiteljicam na strukturiran tečaj “Innovative approaches to teaching” na Finskem ter na štiri izobraževalne obiske na delovnem mestu na Finskem, Švedskem in v Španiji.

 

 

 

 

 

Skozi prizmo internacionalizacije in izboljšanja kakovosti smo na podlagi temeljite analize potreb zasnovali cilje, s katerimi bomo okrepili mednarodno sodelovanje s tujimi organizacijami za izobraževanje odraslih ter pridobili znanja, s katerimi bomo opolnomočili svoje zaposlene ter učečim se odraslim zagotovili bolj kvalitetno učno izkušnjo. Z dvoletnim projektom, v katerem poleg Ljudske univerze Koper sodeluje še pet tujih organizacij gostiteljic, želimo doseči več pomembnih ciljev: pridobiti nameravamo znanja za uspešnejše naslavljanje mlajših odraslih in ranljivih skupin, želimo povečati število mlajših odraslih v naših izobraževalnih programih, okrepiti mednarodne povezave in navezati nove stike s sorodnimi institucijami, dvigniti raven profesionalnega znanja strokovnega osebja ter opolnomočiti zaposlene z inovativnimi pristopi na področju organizacije, poučevanja, svetovanja, motivacijskih prijemov in usposabljanja andragoškega osebja. Pridobiti nameravamo znanja za posodobitev obstoječih in razvoj novih izobraževalnih programov ter znanja za izboljšanje naše organizacije dela, implementacijo administrativnih in kadrovskih rešitev ter zmanjšanje komunikacijskih šumov med zaposlenimi.

Pri zasnovi projekta smo si zastavili realno dosegljive cilje, zato smo trdno prepričani, da bo projekt prinesel številne pozitivne učinke, tako na učeče se odrasle kot na druge deležnike v regiji.

Več informacij:
Miha Vehar, koordinator projekta
E: miha.vehar@lu-koper.si
T: 05 612 80 10

Dostopnost