Ko govorimo o poklicnih vzornikih, je nabor za vsakogar malo drugačen. Odvisen je od lastnih preferenc poklicev, ki so nam všeč, pa tudi od posameznikov, ki jih v svojem vsakdanu srečujemo in ta poklic opravljajo. Zanimivih poklicev je ogromno. Zato je prav, da jih postopno razkrivamo, odkrivamo – včasih tudi na bolj zanimiv način.

Enega izmed teh ti ponujamo z nagradno igro Kdo je tu pravi šef? Torej, mladi, ki še raziskujete poklice, ki vas zanimajo, in imate poklicne vzornike, ki bi jih z veseljem spoznali, vabljeni k sodelovanju!

Petim srečnežem, ki boste do 25. 6. 2021 v komentar katerekoli objave Kdo je tu pravi šef? na FB Ljudske univerze Koper ali FB Kariernega Placa nominirali svojega domačega poklicnega vzornika, bomo omogočili srečanje z njim, snemanje video intervjuja, pred tem pa tudi kratek tečaj TV novinarstva in hitre video produkcije. Tako boste na srečanje dobro pripravljeni, ob vas pa bo tudi profesionalna video ekipa. Srečneže bo izbral žreb. Nominirati je mogoče zgolj posameznike, ki poklic opravljajo v Sloveniji.

Posneti intervjuji bodo v drugi polovici leta kot del jubilejnih aktivnosti Ljudske univerze Koper objavljeni na naših spletnih in družbenih kanalih, mlade »novinarje« pa bomo v komunikacijo aktivno tudi vključili.

No, torej, s kom bi se pogovorili o njegovem poklicu? Je to morda Peter Poles, Dejan Zavec, Igor Akrapović, Nika Urbas, Iztok Gustinčič, Tadej Špeh … Presenetite nas z vašim izborom!

Praznujmo znanje, uresničimo sanje!

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Dostopnost