Kakovost

Na Ljudski univerzi Koper kakovosti izobraževanja vseskozi posvečamo veliko pozornosti. Sistematično in poglobljeno spremljanje izvajamo že vse od leta 2004, ko smo prvič izvedli samoevalvacijo po modelu POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Od takrat pri nas deluje skupina za kakovost (ali komisija za kakovost), ki danes vključuje, poleg nekaterih zaposlenih strokovnih delavcev, tudi predstavnika delodajalcev v lokalnem okolju in predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih.

Leta 2007 smo med našimi zaposlenimi za »skrbnika kakovosti« izbrali Kristino Udovič Kocjančič, ki je postala Svetovalka za kakovost na Ljudski univerzi Koper in to nalogo aktivno opravlja tudi danes. Njeno delovanje v slovenski mreži svetovalcev omogoča tudi naši ustanovi, da raste v skrbi za kakovost in se zgleduje po drugih odličnih ustanovah, ki izobražujejo odrasle.

Tako smo še vedno nosilci zelenega znaka kakovosti POKI, ki potrjuje, da so naši napori za doseganje kakovostnejših storitev za naše uporabnike in rast naše organizacije prava pot razvoja Ljudske univerze Koper.

Vsako leto tudi objavimo Poročilo o kakovosti na naših srednješolskih programih.

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Dostopnost