V letu 2019 je med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.

Akcija Kakovost ustvarjamo vsi je namenjena promociji sistematičnega dela na tem področju ter krepitvi prepoznavnosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih.

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih svetuje svojim sodelavcem pri odločanju, načrtovanju in izvajanju dejavnosti, povezanih s kakovostjo v svoji organizaciji. V letu 2019 je v nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost dejavno vključenih 20 svetovalcev za kakovost.

S pobudo Kakovost ustvarjamo vsi želimo različne ciljne skupine (strokovne delavce, učitelje, mentorje, svetovalce, udeležence izobraževanja odraslih, partnerske organizacije, lokalne skupnosti itd.) ozavestiti o pomembnosti stalnega dela na področju kakovosti pri tem,

  • ko razmišljamo, kakšni si želimo biti,
  • kadar ugotavljamo, kakšni smo, in
  • ko iščemo odgovore na vprašanje, kako smo lahko še boljši.

Kako skrbeti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih, predstavljamo v promocijskem videu o tematiki kakovosti izobraževanja odraslih in vlogi svetovalca za kakovost, ki ga je v sodelovanju s štirimi svetovalkami za kakovost pripravil Andragoški center Slovenije:

 

Oglejte si video Mozaik kakovosti: https://www.youtube.com/watch?v=u0h7ME-Y5D8

 

 

Organizacije s svetovalcem za kakovost in organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti, bodo v okviru skupne akcije Kakovost ustvarjamo vsi med 10. majem in 30. junijem izvajale različne strokovne in promocijske dejavnosti: medijsko obarvano ozaveščanje javnosti (prispevki, objave, radijski intervjuji), razstave/stojnice o kakovosti, organizacija andragoških zborov, ki se bodo osredotočili na kakovost v izobraževanju odraslih. V okviru akcije bodo organizirane delavnice tako za učitelje kot tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Potekala bodo tudi srečanja s partnerskimi organizacijami, vezana na kakovost. Nekateri bodo pripravili kvize o kakovosti za udeležence, učitelje in druge. Potekala bodo anketiranja, zbiranje mnenj in podobno. Paleta dogodkov je res pestra – podrobneje si jih lahko ogledate v Koledarju prireditev TVU 2019.  

Dostopnost