Slovenščina - sloveno - Slovene

Udeleženci na tečajih slovenščine kot drugega oz. tujega jezika dobite praktična jezikovna in kulturna znanja, ki vam bodo pomagala, da se dobro znajdete v slovenskem in lokalnem prostoru. Razvijate zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v slovenskem jeziku. Spoznate in utrdite osnove slovenske slovnice, pravopisa in pravorečja. Program naših tečajev ima javno veljavo.

Informativna prijava

S klikom na spodnji gumb lahko oddate informativno prijavo na izbrani program. Prijava ni zavezujoča.

Dobro je vedeti

 • Če imate predznanje, se z vami pogovorimo in vam svetujemo najbolj ustrezen program in stopnjo tečaja.
 • Tečaj organiziramo kadarkoli med letom, takoj, ko se prijavi dovolj udeležencev z enakim predznanjem.
 • V skupini je do 12 udeležencev.
 • Skupine oblikujemo glede na predznanje in po jezikovnih skupinah (slovanske, neslovanske skupine).
 • Pri nas lahko obiskujete tečaje od 1. do 3. stopnje. Tečaje na višjih stopnjah organiziramo za zaključene skupine ali pripravimo individualne programe.
 • Tudi v začetniških skupinah ves čas govorimo slovensko. Naši učitelji po potrebi razložijo snov tudi v angleščini, italijanščini, nemščini ali srbščini/hrvaščini.
 • Vsaka stopnja traja 60 ur.
 • Pouk je navadno dvakrat tedensko po 2-3 šolske ure v popoldanskem ali večernem času. Za zaključene skupine lahko pouk organiziramo tudi dopoldan.
 • Tečaje izvajamo v Kopru.
 • Cena ene stopnje je 4 x 90,00 EUR. V ceno niso všteti stroški gradiva.
 • Uveljavljate lahko popust za dijake, študente, upokojence, brezposelne ali za plačilo tečajnine v enkratnem znesku.
 • Tečaj zaključite s pisnim in ustnim izpitom.
 • Po uspešno opravljenem preizkusu znanja dobite interno potrdilo.

Ljudska univerza Koper je pooblaščeni izpitni center za izvajanje izpitov slovenščine:

Niste našli tečaja zase?

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovorita:

Izpit iz slovenščine na vstopni ravni

Andreja Furlan Miklobušec

Andreja Furlan Miklobušec

Samostojna strokovna delavka

Izpit iz slovenščine na osnovni ravni

Tamara Kemper

Tamara Kemper

Organizatorka izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost