Izobraževanja za vodenje neformalnih programov

Izpopolnjevanje za kariero

Če vodite ali želite voditi delavnice ali tečaje za odrasle, lahko svoje veščine izpopolnite na Ljudski univerzi Koper – brezplačno. Na voljo so 20-urni programi z različnimi tematikami.

Trenutno so vam na voljo programi:

Namen projekta je usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, da izboljšajo kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev in prispevale k poklicnemu in osebnemu razvoju. Projekt v okviru javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija.

Vodilni partner je Ljudska univerza Ajdovščina. Skupaj s partnerji (Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka) pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

Doslej smo izvedli programe:
  TEČAJ PRIČETEK URNIK CILJNA SKUPINA LOKACIJA
1 Inovativno delo v učilnicah 30. 9. 2020 16.30- 19.30

Učitelji

NIPO

LU Koper
2 Učitelj pod stresom 10. 2. 2021 17.00-19.15 Učitelji NIPO na daljavo
3 E-bonton 6. 4. 2021 16.30-18.45 Učitelji NIPO na daljavo
4 Inovativno delo v učilnicah 7. 4. 2021 17.00-19.15 Učitelji NIPO na daljavo
5 Inovativno delo v učilnicah 22. 4. 2021 13.00-16.00 Učitelji NIPO LU Koper
6 Timsko delo in uspešna komunikacija v izobraževanju odraslih 7. 5. 2021 13.00-16.00 Učitelji NIPO LU Koper
7 Inovativno delo v učilnicah 6. 5. 2021 13.00-16.00 Učitelji NIPO LU Koper
8 Učitelj pod stresom 18. 5. 2021 16.00-19.00 Učitelji NIPO LU Koper
9 Timsko delo in uspešna komunikacija v izobraževanju odraslih 19. 5 2021 12.00-14.15 Učitelji NIPO LU Koper
10 Timsko delo in uspešna komunikacija v izobraževanju odraslih 20. 5. 2021 8.00-10.15 Učitelji NIPO LU Koper
11 Timsko delo in uspešna komunikacija v izobraževanju odraslih 9. 6. 2021 12.00-14.15 Učitelji NIPO LU Koper

Načrtujemo tudi nove programe, ki bodo predvidoma vključevali naslednje vsebine:

 • ugotavljanje izobraževalnih potreb ranljivih skupin odraslih,
 • izbira in uporaba andragoških metod in didaktičnih pristopov,
 • spodbujanje timskega dela in samostojnega učenja,
 • povezovanje razvoja pismenosti in temeljnih zmožnosti z različnimi življenjskimi področji
 • teoretski temelji, ki so pomembni za delo s ciljnimi skupinami,
 • značilnosti različnih ciljnih skupin (sociološki in antropološki vidiki),
 • spremljanje napredovanja in priprava popisa pridobljenih kompetenc,
 • izvedbeno načrtovanje na ravni skupine in posameznika
 • poučevanje priseljencev,
 • medkulturne razlike,
 • uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju in e-učenje.

Več o projektu si lahko preberete TUKAJ.

 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Nada Čupković

Nada Čupković

svetovalka

Kristina Udovič Kocjančič

Kristina Udovič Kocjančič

Vodja izobraževanja

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost