Ljudska univerza Koper vabi učitelje za poučevanje odraslih v programih Osnovne šole za odrasle. Z izbranimi kandidati bomo sklenili avtorske pogodbe oz. dogovore o sodelovanju (v primeru, da so kandidati samostojni podjetniki).

Izbrani honorarni sodelavci bodo izvajali naslednje predmete:

Predmet Izobrazba Dodatni pogoji  Zaželena dodatna znanja in kompetence
Angleščina

 

 

prof. angleščine

 

 

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja

 

Pedagoško andragoško izobrazba

Izkušnje pri delu z odraslimi

 

Delo bo potekalo v šolskem letu 2017/2018 v dopoldanskem času po dogovoru in v skladu z urnikom.

Vsi zainteresirani naj pošljejo prošnjo po e-pošti: lu-koper@siol.net. V primeru dodatnih informacij lahko pokličete na tel. 05/61-280-09 Iris Dragar.

Dostopnost