V četrtek, 10. 9. 2020, bo ob 16.30 potekal informativni dan za srednješolske programe.

Na informativnem dnevu bodo predstavljeni srednješolski programi, v katere se lahko vpišete na Ljudski univerzi Koper:

  • Trgovec (srednje poklicno izobraževanje)
  • Ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje | poklicno-tehniško izobraževanje)
  • Predšolska vzgoja (srednje strokovno izobraževanje | poklicni tečaj)

Izvedeli boste lahko več informacij o vpisu v programe, njihovem poteku, opravljanju obveznosti in več.

Pred obiskom informativnega dneva vas tudi vabimo, da si preberete več o posameznem programu.

Za vprašanja v zvezi s srednješolskimi programi vam je na voljo:
Leonida Brezovec, organizatorka izobraževanja odraslih
e-mail: leonida.brezovec@lu-koper.si
tel.: 05 612 80 13

Dostopnost