Dvig digitalnih kompetenc 30+

O javnem razpisu

Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj s partnerji Ljudsko univerzo Koper, Ljudsko univerzo Ilirska Bistrica, Ljudsko univerzo Postojna, Ljudsko univerzo Škofja Loka in Ljudsko univerzo Sežana uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023). Konzorcijski partnerji so na razpis kandidirali s projektom Dvig digitalnih kompetenc 30+, katerega aktivnosti bodo potekale do konca leta 2023.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru programa React EU, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 16: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, prednostna naložba »1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.«

Več informacij o evropski evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Namen in cilji razpisa

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) starih 30 let in več. Z udeležbo na izobraževanjih udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Cilji tega javnega razpisa so:

  • pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
  • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,
  • pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc.

Konzorcijski partnerji v projektu so pripravili osnovna in napredna izobraževanja za razvoj digitalnih kompetenc odraslih, starejših od 30 let. Programa se razlikujeta po težavnosti, sicer oba obsegata iste vsebinske sklope:

  1. Informacijska in podatkovne pismenosti
  2. Komuniciranje in sodelovanje
  3. Ustvarjanje digitalnih vsebin
  4. Varnost
  5. Reševanje problemov

V izobraževanja se lahko vključijo vsi prebivalci Republike Slovenije, stari 30 let in več. Za več informacij se obrnite na Tino Mržek: tina.mrzek@lu-koper.si oz. na 05 612 80 05.

Ciljna skupina razpisa in izobraževalni programi

Ciljna skupina javnega razpisa so prebivalci Republike Slovenije stari 30 let in več. 

V okviru projekta se izvajata dva programa:

Kontaktna točka

Kontaktna točka se nahaja v prostorih Ljudske univerze Koper, Cankarjeva 33, Koper. Odprta je vsak delovnik med 8. in 12. uro. Nahaja se v pritličju stavbe (Središče za samostojno učenje). Za vse dodatne informacije: Tina Mržek, 05 612 80 05.

Termini in lokacije

Datumi Ura Lokacija
9.10., 11.10., 16.10. 8.30 Luka Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
9.10., 11.10., 16.10. 13.00 Luka Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
10.10., 11.10., 17.10., 18.10. 15.30 Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3b, 6000 Koper
18.10., 23.10., 25.10. 8.30 Luka Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
17.10., 19.10., 26.10. 12.30 Rižanski vodovod Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper
17.10., 20.10., 24.10. 16.00 Dvorana Kubed, Kubed 8, 6272 Gračišče
19.10., 23.10., 26.10. 16.00 Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper
13.11., 16.11., 20.11. 16.00 Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 

Prispevki v medijih

Prispevek v oddaji Primorska kronika na TV Koper Capodistria z dne 20. 12. 2023.

Partnerji v projektu

Vodilni partner projektnega konzorcija je Ljudska univerza Ajdovščina, v njem poleg Ljudske univerze Koper sodelujejo še partnerji Ljudska univerza Ilirska Bistrica, Ljudska univerza Postojna, Ljudska univerza Škofja Loka in Ljudska univerza Sežana.

Dostopnost