Brezplačne delavnice – priloga: Delavnice – Teden medgeneracijskega učenja 2016

Prireditve za medgeneracijsko povezovanje po celi Sloveniji cmu

Od 21. do 25. novembra 2016 na Ljudskih univerzah, članicah Zveze ljudskih univerz, so po vsej Sloveniji potekali Dnevi medgeneracijskega učenja. Namenjeni so spodbujanju in ustvarjanju sinergije, ki nastaja pri medgeneracijski izmenjavi specifičnih znanj in veščin. 

ssu Nekoč je veljalo, da starejši svoje modrosti in izkušnje prenašajo na mlajše. Med različnimi generacijami so se priložnostno prenašali znanja, veščine in vrednote. Danes je situacija drugačna – učenje med generacijami ne poteka več spontano, ampak ga je potrebno načrtno spodbujati. Različno znanje je sedaj v rokah različnih generacij in učenje ne more potekati samo v smeri starejši-mlajši.

Prav zato so ljudske univerze v sodelovanju s šolami, društvi, socialnimi in drugimi ustanovami, interesnimi in stanovskimi združenji ter drugimi organizacijami po vsej Sloveniji odprle Centre medgeneracijskega učenja. Partnerji vabijo k sodelovanju mentorje – prostovoljce, ki prenašajo svoja znanja in izkušnje, ter »učence«, ki si želijo dostopati do znanj in izkušenj drugih generacij.

Medgeneracijsko učenje na Obali kvačkanje

Ljudska univerza Koper je ta dan obeležila z vsebinsko pestrimi delavnicami za različne generacije, ki so potekale za otroke v Vrtcu pri Osnovni šoli Gračišče in v Središču za samostojno učenje na Ljudski univerzi Koper. Vrtčevski otroci, starši in njihove vzgojiteljice so pletli s pomočjo mentorice Irene Eržen  Delavnice za najmlajše in njihove starše so potekale  v ponedeljek, 21. 11. in v petek 25. 11. 2016.

Starejši pa so v prostorih koprske ljudske univerze s pomočjo različnih delavnic spoznavali pametne telefone, »surfali« po internetu, se učili digitalnega  fotografiranja, Na delavnicah je mentor na preprost in razumljiv način pomagal rešiti dileme, ki uporabnike mučijo pri uporabi sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije.

Vse o dogodkih ob dnevih medgeneracijskega učenja v Sloveniji najdete na spletnih straneh Zveze Ljudskih univerz Slovenije.

Informacije o delavnicah in našem CMU: Alenka Grželj (LU Koper), alenka.grzelj@lu-koper.si, 05/612 80 12

Dostopnost