Cenik srednješolskih programov

                                                    TRGOVEC – PRODAJALEC

Celotna šolnina 3.400,00 EUR
        1. letnik 1.300,00 EUR
        2. letnik 1.200,00 EUR
        3. letnik  900,00 EUR
Celoten zaključni izpit 150,00 EUR
Posamezni izpit na zaključnem izpitu  75,00 EUR

                                                PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

Celotna šolnina 5.000,00 EUR
         1. letnik 1.500,00 EUR
         2. letnik 1.300,00 EUR
         3. letnik 1.300,00 EUR
         4. letnik  900,00 EUR
Celotna poklicna matura  340,00 EUR
Posamezni izpit na poklicni maturi    85,00 EUR

                PREDŠOLSKA VZGOJA – POKLICNI TEČAJ

Celotna šolnina 1.480,00 EUR
Celotna poklicna matura 340,00 EUR 
Posamezni izpit na poklicni maturi 85,00 EUR 

       TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – POKLICNI TEČAJ

Celotna šolnina 1.690,00 EUR
Celotna poklicna matura 340,00 EUR 
Posamezni izpit na poklicni maturi 85,00 EUR 

                                           EKONOMSKI TEHNIK – PTI

Celotna šolnina 2.700 EUR
         1. letnik 1.450,00 EUR
         2. letnik 1.250,00 EUR
Celotna poklicna matura  340,00 EUR
Posamezni izpit na poklicni maturi     85,00 EUR 

                                                    DRUGE OBLIKE VPISA

Ponovni vpis 250,00 EUR
Evidenčni vpis  100,00 EUR 
Popravni izpit    30,00 EUR 
Izpit izven razpisanih rednih in izrednih rokov    50,00 EUR 

V primeru priznanega predhodno pridobljenega znanja se šolnina zmanjša sorazmerno s
priznanimi kreditnimi točkami.
Možnost plačila šolnine na največ 10 obrokov.
5% popust ob plačilu celotne šolnine pri oblikah, kjer je možnost obročnega odplačevanja.
Popusti so namenjeni samoplačnikom.

Dostopnost