Brezplačni tečaji 45+

Z novim znanjem do novih uspehov – brezplačno

Ljudska univerza Koper je bila uspešna na javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Tokrat smo pridobili preko 1.500.000 evrov. V partnerstvu z Ljudsko univerzo Sežana ter Središčem Rotunda jih namenjamo brezplačnemu učenju za osebni in karierni razvoj zaposlenim in brezposelnim iz Obalno-kraške regije.

Preberite več o projektu.

Programe tečajev, ki jih organiziramo v okviru projekta, si lahko ogledate TUKAJ.

Delodajalci, izkoristite priložnost za brezplačno izobraževanje vaših zaposlenih! Programe za zaključene skupine v podjetju krojimo po vaši meri. Več informacij dobite pri koordinatorki projekta Darji Škorjanc Braico, tel. 05 61 280 02 ali darja.braico@lu-koper.si.

Več o tečajih:

Pogosta vprašanja pred vpisom

Dokumentacija ob vpisu in varovanje osebnih podatkov

V letu 2021 se dogaja ...

Trenutno razpisujemoo

E-poslovanje v turizmu

Program

 • Namenjeno: 45+ in mlajšim
 • Urnik: torek in četrtek 18.30-20.45
 • Pričetek: 30. 9. 2021
 • Izvedba: na daljavo
 • Prijava: do 22. septembra na povezavi
 • Informacije: darja.braico@lu-koper.si

Francoščina 3

Program tečaja

 • Namenjeno: 45+ in mlajšim s predznanjem francoščine v obsegu 100 ur učenja, prednost pri vključitvi imajo posamezniki z zaključeno največ srednjo šolo.
 • Urnik: torek in četrtek 18.45-20.15.
 • Pričetek: 30. 9. 2021
 • Izvedba: na daljavo
 • Prijava: klik na povezavi
 • Pomembno: če niste pri nas obiskovali tečaja 2. stopnje, vas bomo pred morebitno vključitvijo na tečaj povabili na uvrstitveni razgovor. Razgovori potekajo on-line, prek Zoom-a.
 • Informacije: andreja.furlan@lu-koper.si
Nemščina 2

Program tečaja

 • Namenjeno: 45+ in mlajšim s predznanjem v obsegu 50 ur učenja
 • Urnik: ponedeljek in sreda 19.00-20.30
 • Pričetek: 4. 10. 2021
 • Izvedba: na daljavo
 • Prijava: do 24. septembra na povezavi
 • Opomba: če imate malo predznanja, pokličite za svetovalni razgovor in vrednotenje!
 • Informacije in dogovori za svetovalni razgovor: tel. 05 61 280 15, 040 855 795, mail:  nada.cupkovic@lu-koper.si

Nemščina 3

Program tečaja

 • Namenjeno: 45+ in mlajšim s predznanjem v obsegu 100 ur učenja
 • Urnik: torek in četrtek 16.30-18.00
 • Pričetek: 14. 9. 2021
 • Izvedba: na daljavo
 • Prijava: do 17. septembra pokličite za svetovalni razgovor in morebitno kasnejšo vključitev na tel. 05 61 280 15, 040 855 795.
 • Informacije nada.cupkovic@lu-koper.si

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Darja Škorjanc Braico

Darja Škorjanc Braico

Vodja izobraževanja

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost