Turistom oddajate sobe in apartmaje, a se vam zatakne, ko se z njimi sporazumevate angleščini? Če se želite naučiti angleščine, ki vam bo pomagala pri pisni in ustni komunikaciji z gosti, je tečaj angleščine za sobodajalce pravi za vas.

Tečaj bo potekal na Zoom-u, z njim pričnemo v torek, 14. 3. 2023. Za udeležbo na tečaju je potrebno predznanje angleščine, vsaj poznavanje osnov. Pred vpisom opravite razgovor za preverjanje predznanja.

Tečaj bo potekal na Zoom-u ob torkih in četrtkih od 17.00 do 18.30. Začnemo v torek, 14. 3. 2023.

Cena tečaja znaša 200,00 EUR. Samoplačniki jo lahko poravnate v dveh mesečnih obrokih, prvi obrok ob vpisu in podpisu pogodbe. Ob vplačilu enkratnega zneska lahko uveljavljate 5% popust. Gradivo prejmete ob vpisu oz. na tečaju.

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite prijavnico. Zbiranje prijav smo podaljšali do 7. 3. 2023, prijava še ne pomeni vpisa na tečaj.

Pogoj za vpis: Pred vpisom opravite razgovor za preverjanje predznanja, s katerim ocenimo, ali je tečaj za vas ustrezen. Razgovore opravljamo konec januarja in v začetku februarja, za točen termin razgovora se boste uskladili z organizatorko izobraževanja. Udeležba na razgovoru je pogoj za vpis na tečaj.

Tečaj bomo izpeljali, če se bo nanj prijavilo vsaj 8 udeležencev.

V primeru vprašanj pokličite na 05 612 80 11 (Ksenija Zečević).

Več informacij o tečaju

Na tečaju boste obravnavali naslednje vsebine:

  • Komuniciranje z gosti: e-izmenjava ali telefonska izmenjava informacij o nastanitvi pogovor o ceni, datumih … Pozdrav gosta in predstavitev, vljudnostne fraze, reševanje reklamacij …
  • Čas prihoda in odhoda, poimenovanja držav in njihovih prebivalcev.
  • Tipi nastavitev, opis sobe/apartmaja, posebnosti (npr. so živali dovoljene, ima nastanitev parkirno mesto …). Informacije, pomembne pri objavi oglasa o nastanitvi.
  • Lokalne znamenitosti: usmerjanje gosta, kam lahko gre, kaj si lahko ogleda, podajanje informacije o prevoznih sredstvih, vozovnicah, vstopnicah …

Na tečaju boste obnovili, kako pravilno tvoriti in ustrezno uporabljati sedanje čase (present simple, present continuous) in pretekle čase (past simple, past continuous). Ponovili boste rabo vljudnostnih could, would, should, časovne in krajevne prislove, števne in neštevne samostalnike. Pri urah je poudarek na vsebini, ki vam je v pomoč pri komunikaciji z gosti in ustrezni predstavitvi prostora, ki ga oddajate.

Dostopnost