Razpis za vpis – posebni programi za odrasle

Izvajalci skladno z 20. členom Zakona o izobraževanju odraslih objavljamo javni poziv k vpisu v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, ki so financirani iz javnih sredstev.

Ljudska univerza Koper je vpisana v Razvid izvajalcev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Razpis za vpis 2018/19.