Osnovna šola

mogoceSte se odločili dokončati osnovno šolo? Na Ljudski univerzi Koper lahko zaključite 7., 8. in 9.razred.  


Za mladostnike je pouk praviloma v dopoldanskem času. Tistim, ki ste šolanje prekinili pred več leti, pa poiščemo najprimernejšo pot in izobraževanje prilagodimo vašim obveznostim.

 

Razredi: 7., 8. in 9. razred
Šolnina:  šolanje je brezplačno, udeleženci sami priskrbijo učbenike in ostalo gradivo
Pogoji za vpis:
Dokumenti za vpis:
  • spričevala zadnjega obiskovanega oz. zadnjega končanega razreda,
  • potrdilo o končani osnovnošolski obveznosti,
  • osebni dokument, za tujce tudi slovenska EMŠO
Pouk:

5x tedensko v dopoldanskem ali popoldanskem času.

Več o organizaciji pouka.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja: priznamo vam že opravljene predmete v posameznih razredih (zadnjič obiskovani razred). Tako se lahko vaše izobraževanje ustrezno skrajša. Za opravljanje preostalih obveznosti skupaj izdelamo individualni izobraževalni načrt.
Status: Vpisanim posameznikom pripada status učenca ali status udeleženca v izobraževanju odraslih. Več o statusu.

 

Info: Ksenija Koradin Lojk, 05 612 80 00, info@lu-koper.si

Vodja izobraževanja: Tamara Kavs, 05 612 80 06, 040 469 521, tamara.kavs@lu-koper.si