Računovodja/računovodkinja

S certifikatom NPK dokazujete, da ste usposobljeni za bolj zahtevna dela v računovodstvu, kamor sodijo načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnega procesa v računovodstvu, sestavljanje različnih računovodskih predračunov in obračunov, izvajanje računovodskega proučevanja in izdelava poročila, izvajanje računovodskih del v javnem sektorju in v računovodskih servisih. 
Če pa vam na določenih področjih še primanjkujejo znanja, lahko primanjkljaje odpravite na enem od tečajev Knjigovodske šole.

Tečaj: Priprave na NPK Računovodja/računovodkinja
Trajanje:

80 šolskih ur

Lokacija: Teoretični in praktični del: Ljudska univerza Koper
Način izvedbe: Predavanja potekajo v popoldanskem času, dvakrat tedensko.
Pogoj za vključitev: Srednja šola, predznanje v obsegu snovi 80-urnega nadaljevalnega tečaja knjigovodstva  oz. izkušnje pri delu v računovodstvu. Predznanje preverjamo na uvrstitvenem testu.
Pogoji za dokončanje: Kandidati, ki se bodo vključili v postopek za pridobitev  certifikata NPK, bodo opravljali praktični preizkus znanja. Potrdilo z opisom kompetenc bodo lahko vložili v zbirno mapo.
Cena programa: 5 x 156,00 €
Cena postopka NPK ni vključena.

Pridobitev certifikata NPK

Pogoji za vključitev v postopek NPK: Najmanj srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.
Katalog strokovnih znanj in spretnosti: Računovodja/računovodkinja
Cena preverjanja in potrjevanja NPK: V skladu z Metodologijo za oblikovanje cene za pridobitev NPK znaša od 215,00  do 267,00 EUR.

 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost