Predšolska vzgoja – poklicni tečaj

otroci

Program: PREDŠOLSKA VZGOJA PT
Trajanje: Program obsega 1 letnik.
Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Pridobljeni poklic: Vzgojiteljica/ vzgojitelj predšolskih otrok
Šolnina: 

1.480,00 €

poklicna matura 340,00 €

Šolnina se lahko zniža glede na predhodno opravljene obveznosti.

Pogoji za vpis: V tečaj se lahko vpišete, če ste uspešno zaključili četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Pogoj pri vpisu so predložena spričevala 3. in 4. letnika gimnazije ali srednje strokovne šole ali 1. in 2. letnik poklicnega tehničnega izobraževanja.
Predmetnik in delovna praksa
Poklicna matura:

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:
1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Več: o vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja…
Kontakt: Referat: Marta Umer (e-pošta referat@lu-koper.si, telefon 05 612 80 01)

Vodja izobraževanja: Petra Verbič (e-pošta petra.verbic@lu-koper.si, telefon 05 612 80 13)

“Predavanja so bila odlična. Hvala za vaš čas. Priporočam vsem mladim študentom, da obnovijo znanje na Ljudski univerzi Koper.” Aleksandra, poklicni tečaj Predšolska vzgoja

O svojem šolanju so povedale: Mateja Bregar  in  Brigita Bonaca in Kristina Zorč