Brezplačni tečaji

december 2018
Ljudska univerza Koper je bila ponovno uspešna na javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022.
Gre za nadaljevanje uspešnega projekta razvoja kompetenc zaposlenih od 2016 do 2019, v katerem je znanje pridobivalo in osveževalo preko 2800 oseb iz Obale in Krasa.

Tokrat smo pridobili preko 1.500.000 evrov. V partnerstvu z Ljudsko univerzo Sežana ter Središčem Rotunda jih namenjamo brezplačnemu učenju za osebni in karierni razvoj skoraj 4600 zaposlenih in brezposelnih iz Obalno-kraške regije. To bo naš prispevek k večji vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje, k izboljšanju kompetenc, ki jih potrebujemo pri delu, razvoju kariere, za osebni razvoj in za boljšo zaposljivost. Pripravili smo nove izobraževalne programe in posodobili nekatere uspešnice iz projekta razvoja kompetenc zaposlenih, ki se je iztekel marca 2019. Oglejte si jih, gotovo boste našli svojega.
Klik na vsebine programov.

Programi tujih jezikov
Programi tujih jezikov z IKT
Drugi neformalni programi
Programi za razvoj računalniških in digitalnih kompetenc
Priprave na pridobitev javno veljavnih listin

Oglejte si koledar tečajev in se prijavite (klik na spodnjo pasico). Pred prijavo preberite pogoje za vključitev. Seznam razpisanih tečajev bomo sproti dopolnjevali, zato spremljajte našo spletno in FB stran ali se prijavite na e-novičke

 

 

 

Delodajalci, izkoristite priložnost za brezplačno izobraževanje vaših zaposlenih! Programe za zaključene skupine v podjetju krojimo po vaši meri. Več informacij dobite pri koordinatorki projekta Darji Škorjanc Braico, tel. 05 61 280 02 ali darja.braico@lu-koper.si.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/