Marketing in prodaja

business-1137362_640

Podiplomski magistrski program Marketing in prodaja se osredotoča na dve poslovni področji – marketing in prodajo, njuno soodvisnost in prepletenost v stalno se spreminjajočem, globalno konkurenčnem poslovnem okolju, kow-how za prilagajanje podjetij na te spremembe in usmerjenost v prakso z delom na študijah primerov in lastnih projektih. Z edinstvenimi vsebinami s področja psihologije prodaje, upravljanja odnosov s strankami, korporativnega komuniciranja, spletnega marketinga, kreativnosti in inovativnosti, pa tudi spoznavanja najnovejših strategij tehnik in prodaje boste vi in vaše podjetje konkurenčni. Vpis v program je izjemno zanimiv za vse, ki imate tehnično predznanje in želite svoje delo oplemenititi z boljšo prodajo vaši izdelkov in storitev.

 

Program MARKETING IN PRODAJA
Vrsta in trajanje: Podiplomski magistrski program
Način izvedbe: online študij
Vpisni pogoji:

Vpis v 1. letnik; zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali triletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) iz ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike), z drugih strokovnih področij pa opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS.

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode; zaključen univerzitetni študijski program v obsegu 240 ECTS ali zaključen štiriletni študijski program (pred bolonjskim sistemom), zaključen specialistični študijski program

z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike). Kandidati z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS.

Cena programa: 3.289,00 €/letnik v enkratnem znesku ali na obroke: 3x 1.130,00€ ali 12x 290,00 €
Vsebina: Predmetnik
Naziv strokovne izobrazbe: magister/magistrica marketinga in prodaje
Informacije o študiju in prijavi:

Petra Verbič, 05 612 80 06, petra.verbic@lu-koper.si

INFORMATIVNI DNEVI: na Ljudski univerzi Koper

  • petek, 14. 2. 2020, ob 16.00 in
  • sobota, 15. 2. 2020, ob 10.00
  • ali individualno po dogovoru

Informativna prijava