V letu 2019 se dogaja

tečaj

pričetek urnik ciljna skupina lokacija
tečaji in izpiti v novembru 2019 
Z računalnikom enostavno
do e-poslovanja
6. 11. 2019 ponedeljek, sreda
17.45 – 20.45
45+ in mlajši LU Koper
tečaji in izpiti v oktobru 2019
 Italijanščina 2 1. 10. 2019  torek in četrtek
18.45-21.00
45+  LU Koper
Učinkoviti z uporabo preglednic 1. 10. 2019 torek in četrtek
18.45 – 21.00
45+ in mlajši Osnovna šola Livade Izola
Zelišča za zdravje in veselje 1. 10. 2019 ponedeljek in petek
16.00 – 19.00+ 2 soboti
45+ LU Koper + teren
Računalniško opismenjevanje
za odrasle
7. 10. 2019 ponedeljek in sreda
7.30 – 9.45
45+ in mlajši  LU Koper
Zelišča za zdravje in veselje 7. 10. 2019 ponedeljek in petek
16.00 – 19.00
45+ LU Koper + teren
Priprave na izpit iz znanja
slovenščine na osnovni ravni
8. 10. 2019 torek in četrtek
18.45 – 21.00
45+ in mlajši  LU Koper
Izpit iz znanja italijanščine
na osnovni ravni
10. 10. 2019 četrtek,
10. 10. ob 9.00
45+ in mlajši Državni izpitni center
in LU Koper
 Učinkoviti z uporabo preglednic 22. 10. 2019 torek in četrtek
13.30 – 15.00
45+ in mlajši Rižanski vodovod Koper
Access – enostavna in hitra
obdelava podatkovnih zbirk
24. 10. 2019 torek in četrtek
18.45 – 21.00
45+ in mlajši LU Koper
tečaji v septembru 2019
Priprave na izpit iz znanja
italijanščine na osnovni ravni
2. 9. 2019 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
Nemščina 6 4. 9. 2019 ponedeljek in sreda
19.45 – 21.15
45+ in mlajši LU Koper
 Nemščina 3a 4. 9. 2019  ponedeljek in sreda
16.15 – 17.45
45+ in mlajši LU Koper
 Nemščina 3b 4. 9. 2019 ponedeljek in sreda
18.00 – 19.30
45+ in mlajši LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine A1/2 4. 9. 2019 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
Učinkoviti z uporabo preglednic 5. 9. 2019 torek in četrtek
13.00-15.15
zaključena skupina Upravna enota Izola
LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine A1/3 5. 9. 2019 torek in četrtek
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj angleščine 5. 9. 2019 torek in četrtek
19.15-21.30
 45+ LU Koper
Angleščina B1/1 9. 9. 2019 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ LU Koper
Ruščina A2/1 9. 9. 2019 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ LU Koper
Zelišča za zdravje in veselje 9. 9. 2019 ponedeljek in sreda
16.00 – 19.15 + 2 soboti
45+ LU Koper+teren
Osvežitveni tečaj ruščine A1/2 9.9.2019 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
Italijanščina 5b 9.9.2019 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ LU Koper
Italijanščina 5a A2/3 10. 9. 2019 torek in četrtek
18.45-21.00
45+ LU Koper
Osvežitveni tečaj ruščine A1/2 10. 9. 2019 torek in četrtek
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
Digitalna fotografija 10. 9. 2019 torek in četrtek
18.45-21.00
+ 2 soboti dopoldan
45+ in mlajši LU Koper + teren
Osvežitveni tečaj nemščine A1/2 10. 9. 2019 torek in četrtek
16.15-17.45
45+ in mlajši LU Koper
 Osvežitveni tečaj nemščine A1/2 10. 9. 2019 torek in četrtek
18.00 – 19.30
45+ in mlajši LU Koper
 Učinkoviti z uporabo preglednic  10. 9. 2019 torek in četrtek
12.00 -13.30
zaključena skupina Rižanski vodovod
Ko tujina postane dom
Tečaj slovenščine za Albanke
16. 9. 2019 ponedeljek, sreda in petek
od 8.30 do 12.00
zaključena skupina LU Koper
 Začetni tečaj knjigovodstva 19. 9. 2019  torek in četrtek
18.45-21.00
45+ LU Koper
Komunikacija na delovnem mestu 19. 9. 2019 torek in četrtek
14.30 – 16.45
zaključena skupina Slorest
LU Koper
Španščina 2 23. 9. 2019 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+  LU Koper
Francoščina 1 23. 9. 2019 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ LU Koper
Z računalnikom enostavno
do e-poslovanja
24. 9. 2019  torek in četrtek
16.15 – 18.30
45+ in mlajši  LU Koper
Španščina 1 24. 9. 2019 torek in četrtek
18.45-21.00
45+  LU Koper
Nemščina 1 24. 9. 2019 torek in četrtek
18.45-21.00
45+  LU Koper
Italijanščina 1 24. 9. 2019 torek in četrtek
16.15 – 18.30
45+  LU Koper
Italijanščina 3 30. 9. 2019 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ LU Koper
tečaji in izpiti v juliju 2019
Strokovni izpit iz upravnega postopka 18. 7. 2019 četrtek, 18. 7. 2019 45+ in mlajši Upravna akademija Ljubljana
 Računalniška pismenost za odrasle 26. 6. 2019  ponedeljek in sreda 13.00 – 15.20 zaključena skupina Zavod za prestajanje kazni zapora Koper
   tečaji in izpiti v juniju 2019   
Digitalne kompetence za aktivno sodelovanje v družbi   3. 6. 2019 torek in četrtek 13.30 -15.15 45+ in mlajši Rižanski vodovod
Strokovni izpit iz upravnega postopka 6. 6. 2019 četrtek, 6. 6. 2019 45+ in mlajši Upravna akademija Ljubljana
Izpit iz znanja italijanščine
na osnovni ravni
6. 6. 2019 četrtek, 6. 6. 2019 45+ in mlajši Državni izpitni center
in LU Koper
                                                     tečaji in izpiti v maju 2019 
Stres na delovnem mestu 7. 5. 2019 torek in četrtek 16.30-19.45 45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj nemščine 7. 5. 2019 torek in četrtek 16.15-18.30 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj knjigovodstva 8. 5. 2019 ponedeljek in sreda 16.30-19.45 samo 45+ LU Koper
Osvežitveni tečaj nemščine A2 8. 5. 2019 ponedeljek in sreda 18.45 – 21.15 45+ in mlajši LU Koper
Tečaj zeliščarstva 10. 5. 2019 torek in petek 16.00-19.00 samo 45+ LU Koper
Digitalna fotografija 13. 5. 2019 ponedeljek in sreda 18.45 do 21.00 + 2 soboti 45+ in mlajši LU Koper
Ko tujina postane dom
Tečaj slovenščine za Albanke
15. 5. 2019 ponedeljek, sreda in petek
od 8.30 do 12.00
zaključena skupina LU Koper
Priprave na strokovna izpita
iz upravnega postopka
21. 5. 2019 ponedeljek in sreda
16.30 do 20.00
45+ in mlajši LU Koper
Izpit iz znanja slovenščine
na osnovni ravni
24. 5. 209 petek, 24. 5. 2019 45+ in mlajši LU Koper
Digitalna fotografija 28.5. 2019 torek in četrtek 18.45-21.00 (+ 2 soboti) 45+ in mlajši LU Koper
tečaji v aprilu 2019
Digitalna fotografija 2. 4. 2019 torek in četrtek 18.45-21.00 45+ in mlajši LU Koper+teren
Nadaljevalni tečaj italijanščine – A2.1 8. 4. 2019 ponedeljek in sreda 18.45-21.00 samo 45+ LU Koper
Računalništvo v turizmu 8. 4. 2019 ponedeljek in sreda 19.00-21.15 45+ in mlajši LU Koper
Tečaj zeliščarstva 8. 4. 2019 ponedeljek in četrtek  16.00-19.00 samo 45+ LU Koper+teren
Začetni tečaj španščine– A.1 8. 4. 2019 ponedeljek in sreda 18.45-21.00 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj španščine– A.1 8. 4. 2019 ponedeljek in četrtek 8.30-10.45 samo 45+ LU Koper
Poslovna angleščina-B1.1 9. 4. 2019 torek 15.30–17.45 zaključena skupina Adriatic Slovenica
Nadaljevalni tečaj knjigovodstva 9. 4. 2019 torek in petek 16.15-19.40 samo 45+ LU Koper
Nadaljevalni tečaj angleščine – B1.1 10. 4. 2019 ponedeljek in sreda 19.15 – 21.30 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj ruščine – A1.1 10. 4. 2019 ponedeljek in sreda 18.50-21.15 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj nemščine – A1.1 11. 4. 2019 ponedeljek, torek in četrtek
8.30-10.50
samo 45+ LU Koper
Poslovna angleščina – B2.1 11. 4. 2019 četrtek 15.30– 7.45 zaključena skupina Adriatic Slovenica
Digitalna fotografija 13. 5. 2019 ponedeljek in sreda  18.45-21.00
+ 2 soboti
45+ in mlajši LU Koper+teren
Računalništvo v turizmu 15. 4. 2019 ponedeljek in sreda  16.30-18.45 45+ in mlajši LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine A2.2 15. 4. 2019 ponedeljek in sreda 18.50-21.15 45+ in mlajši LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine A2.3 16.4. torek in četrtek 16.30-18.45 45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj italijanščine– A.1 16. 4. 2019 torek in četrtek 18.45-21.00 samo 45+ LU Koper
tečaji v marcu 2019   
Priprave na izpit
iz znanja italijanščine
4. 3. 2019  ponedeljek od 16.15 do 18.35 45+ in mlajši LU Koper
Tečaj Excela 4. 3. 2019 sreda in petek od 8.15 do 10.30 45+ in mlajši LU Koper
Tečaj zeliščarstva 6. 3. 2019 ponedeljek in četrtek
od 16.00 do 19.00
samo 45+ LU Koper + teren
Osvežitveni tečaj angleščine
z IKT – A1/1
13. 3. 2019 ponedeljek in sreda 16.30-18.00 45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj knjigovodstva 14. 3. 2019 četrtek 16.30 -19.45 samo 45+ LU Koper
Priprave na izpit iz slovenščine
na osnovni ravni
14. 3. 2019 torek in četrtek od 18.45 do 21.00 45+ in mlajši LU Koper
Digitalna fotografija 18. 3. 2019 ponedeljek in sreda
od 16.15 do 18.30
45+ in mlajši LU Koper + teren
Tečaj komunikacije 19. 3. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 19.45 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj računalništva – RPO 19. 3. 2019 torek in četrtek od 17.00 do 19.15 45+ in mlajši Osnovna šola Livade Izola
Priprave na strokovna izpita
iz upravnega postopka
21. 3. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 19.45 45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj italijanščine– A1/1 25. 3. 2019 ponedeljek in sreda 8.30 – 10.45 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj angleščine– A1/1 25. 3. 2019 ponedeljek in sreda 8.30 – 10.45 samo 45+ LU Koper
Digitalne kompetence za aktivno
sodelovanje v družbi 
25. 3. 2019 ponedeljek in četrtek
od 8.30 do 11.00
45+ in mlajši LU Koper
Napredni Excel 26. 3. 2019 torek in četrtek od 19.00 do 20.30 45+ in mlajši Osnovna šola Livade Izola
Tečaj Excela 27. 3. 2019 sreda in petek od 8.00 – 10.15 zaključena skupina Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Tečaj Excela 27. 3. 2019 sreda in petek od 10.30 do 12.45 zaključena skupina Ortopedska bolnišnica Valdoltra
tečaji v februarju 2019   
Popotna angleščina A2/1 4. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 16.15 do 18.40
45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj italijanščine – A1/1 4. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 16.15 do 18.35
samo 45+ LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine z IKT– A2 5. 2. 2019 torek in četrtek od 19.15 do 21.30 45+ in mlajši LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine z IKT– A2 6. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 19.15 do 21.30
45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj angleščine – A1/1 6. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 18.50 do 21.15
samo 45+ LU Koper
Tečaj Excela 5. 2. 2019 torek in četrtek od 17.00 do 20.15 45+ in mlajši OŠ Livade Izola
Tečaj Excela 5. 2. 2019 torek in četrtek od 18.30 do 21.00 45+ in mlajši LU Koper
Tečaj komunikacije 5. 2. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 19.45 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj italijanščine – A1/1 5. 2. 2019 torek in četrtek od 16.15 do 18.35 samo 45+ LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine z IKT – A1/1 7. 2. 2019 torek in četrtek od 12.30 do 14.00 zaključena skupina Droga-Kolinska Izola
Osvežitveni tečaj angleščine z IKT – A1/1 7. 2. 2019 torek in četrtek od 14.15 do 15.45 zaključena skupina Droga-Kolinska Izola
Popotna italijanščina – A1 11. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 18.50 do 21.15
45+ in mlajši LU Koper
Tečaj digitalne fotografije 11. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 16.15 do 18.35
45+ in mlajši LU Koper + teren
Začetni tečaj knjigovodstva 12. 2. 2019 torek in petek od 16.30 do 19.30 samo 45+ LU Koper
Osvežitveni tečaj nemščine z IKT– A2/1 11. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 16.30 do 18.00
 45+ in mlajši  LU Koper
Osvežitveni tečaj nemščine z IKT– A2/1 11. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 18.15 do 19.45
 45+ in mlajši  LU Koper
Osvežitveni tečaj nemščine z IKT– A1 12. 2. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 18.00  45+ in mlajši  LU Koper
Začetni tečaj nemščine – A1/1 12. 2. 2019 torek in četrtek od 18.15 do 19.45  samo 45+  LU Koper
Začetni tečaj ruščine – A1/1 13. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 16.15 do 18.40
samo 45+ LU Koper
Popotna ruščina – A1 13. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 18.50 do 21.15
45+ in mlajši LU Koper
Nemščina za gostince 14. 2. 2019 ponedeljek, torek in četrtek
od 11.00 do 12.30
 zaključena skupina  Adria Ankaran
Nemščina za receptorje 14. 2. 2019 ponedeljek, torek in četrtek
od 13.15 do 14.45
 zaključena skupina  Adria Ankaran
Osvežitveni tečaj nemščine z IKT– A1 15. 2. 2019 petek od 15.00 do 16.30 zaključena skupina Lipro Dekani
Računalniška pismenost za odrasle 19. 2. 2019 torek in četrtek od 16.00 do 18.15 45+ in mlajši LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine
z IKT – A1/2
19. 2. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 18.45 45+ in mlajši LU Koper