Ekonomist

dollar-544956_640

Študij v programu Ekonomist temelji na štirih ključnih strokovnih področjih: komerciali, organizaciji poslovanja, računovodstvu in bančništvu. To je poklic, ki omogoča večjo samostojnost pri delu, večjo fleksibilnost in večje možnosti napredovanja. Omogoči vam usposobljenost za učinkovito ekonomsko poslovanje, vodenje, načrtovanje in organiziranje poslovnih procesov, za samostojno operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij, izvajanje prodajnih in storitvenih aktivnosti ter za učinkovito delo s strankami v različnih poslovnih okoljih.

 

Program EKONOMIST
Vrsta in trajanje: višješolski študijski program – 2 leti
Raven izobrazbe: 6/1
Način izvedbe: online študij
Vpisni pogoji: Zaključena srednja šola s splošno maturo, poklicno maturo, zaključnim izpitom, diplomo pred letom 2002 ter z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Cena programa: 1.844 €/letnik v enkratnem znesku ali  plačilo na 11 obrokov: 1x 288 € + 10x 165,60 €)
Vsebina: Predmetnik
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomist/ekonomistka
Informacije o študiju in prijavi:

Petra Verbič, 05 612 80 06, petra.verbic@lu-koper.si

INFORMATIVNI DNEVI: na Ljudski univerzi Koper

  • petek, 14. 2. 2020, ob 16.00 in
  • sobota, 15. 2. 2020, ob 10.00
  • ali individualno po dogovoru

Informativna prijava Ekonomist