Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

books-1082942_640

 

Online magistrski program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju združuje znanja s področja poslovnih in organizacijskih ved kot tudi temeljna znanja s področja sociale in izobraževanja.

Usposobite se za atraktivne menedžerske položaje na področju sociale in izobraževanja

Program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju izpolnjuje vrzel na področju inovativnega vodenja in uvajanja sprememb na področjih, ki sta ključni za usklajen gospodarski in socialni razvoj za konkurenčnost gospodarstva ter za razvoj prodorne, učeče se družbe in uspešnost vsakega izmed nas.

V programu boste pridobili trendovska znanja  za samostojno in inovativno vodenje. 

Namenjen je ambicioznim in znanja željnim, ki želite  iskati celostne rešitve ter opravljati zahtevne naloge vodenja na področju socialnih dejavnosti ali vseživljenjskega izobraževanja ter hkrati razvijati kompetence sodobnega vodje, ki temeljijo na inovativnih pristopih, etičnosti, spoštovanju, celovitosti, avtentičnosti, in soustvarjalnosti.

 

Program INOVATIVNI MENEDŽMENT V SOCIALI IN IZOBRAŽEVANJU
Vrsta in trajanje: Podiplomski magistrski program, 2 leti (120 ECTS)
Način izvedbe: online študij
Vpisni pogoji:

Vpis v 1. letnik; zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali triletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) iz ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike), z drugih strokovnih področij pa opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS.

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode; zaključen univerzitetni študijski program v obsegu 240 ECTS ali zaključen štiriletni študijski program (pred bolonjskim sistemom), zaključen specialistični študijski program

z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike). Kandidati z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS.

Cena programa: 3.289,00 €/letnik v enkratnem znesku ali na obroke: 3x 1.130,00 € ali 12x 290,00 €
Vsebina: Predmetnik
Naziv strokovne izobrazbe:

– smer sociala: magister/magistra inovativnega menedžmenta v sociali

– smer Inovativno izobraževanje: magister/magistra inovativnega menedžmenta v izobraževanju

Informacije o študiju in prijavi:

Petra Verbič, 05 612 80 06, petra.verbic@lu-koper.si

INFORMATIVNI DNEVI: na Ljudski univerzi Koper

  • petek, 14. 2. 2020, ob 16.00 in
  • sobota, 15. 2. 2020, ob 10.00
  • ali individualno po dogovoru

Informativna prijava