Priprave ZUP

Tečaj:

PRIPRAVE NA STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA

Trajanje:

30 šolskih ur

Lokacija:

Ljudska univerza Koper

Vsebine:

Priprave obsegajo vsebine strokovnega izpita 1. in 2. stopnje

−         Opredelitev upravnega postopka
−         Temeljna načela
−         Organi, ki vodijo postopek
−         Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku
−         Stranka in njeno zastopanje
−         Jezik v postopku
−         Občevanje organov in strank v upravnem postopku
−         Vročanje spisov v upravnem postopku
−         Vzdrževanje reda v upravnem postopku
−         Stroški upravnega postopka
−         Postopek na prvi stopnji
–         Začetek upravnega postopka in zahtevki strank
−         Postopek do izdaje odločbe
−         Odločba in sklep
−         Pravna sredstva – pritožba
−         Izredna pravna sredstva
−         Izvršba
−         Nadzor nad izvajanjem zakona
−         Izvajanje zakona
−         Upravni spor

Pogoj za vključitev: 

Dokončana srednja šola

Cena programa:

175 €

Informacije in prijave:

Darja Škorjanc Braico, 05/612 80 02, darja.braico@lu-koper.si
Informativna prijava 

Izpit:

Izpiti se opravljajo na Upravni akademiji v Ljubljani. Nanje se kandidati prijavljajo sami.
Prav tako sami izberejo izpitni rok.
Več informacij o izpitu.