Strokovni in poslovni jezik, tečaji po meri naročnika

strokovni_poslovni_jezik

Poslovni jezik

Naučite se ustrezno pisno in ustno sporazumevati v različnih poslovnih situacijah, pripravite učinkovito predstavitev, pišete poročila in e-sporočila, komunicirate po telefonu, naučite se spretno voditi sestanke, pa tudi neformalne pogovore »small talk«.

Poslovna angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina za bančnike in finančnike, za poslovne sekretarje, poslovna korespondenca, poslovna komunikacija s kupci in dobavitelji…

 • Trajajo od 12 do 60 ur.
 • Cene od 210,00 do 590,00 EUR.
 • Tečaj organiziramo kadarkoli med letom, takoj, ko se prijavi dovolj udeležencev z enakim predznanjem in cilji.
 • Možnost tečajev v mini skupini do 5 udeležencev, individualno ali v dvoje.
 • Programe izvajamo tudi za zaključene skupine v Kopru, Izoli in Luciji ali pri naročniku.
 • Priporočeno predznanje splošno sporazumevalnega jezika je vsaj na stopnji B1.
 • Srečujemo se 2-krat tedensko v popoldanskem ali večernem času.

 

Strokovni jezik

To so praktično zasnovani programi, ki teme iz vsakodnevnega življenja dopolnjujejo z besediščem in strukturami, s katerimi se srečujejo udeleženci pri opravljanju svojega dela. Glede na potrebe posamezne poklicne skupine dajemo več ali manj poudarka posameznim jezikovnim spretnostim.

 • Angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina, španščina s področja logistike, trgovine, gostinstva in hotelirstva,
  zdravstva, za zaposlene v sprejemnih pisarnah in receptorje…
 • Tečaj organiziramo kadarkoli med letom.
 • V nekatere programe se lahko vključijo tudi začetniki v tujem jeziku.
 • Programe izvajamo izključno za zaključene skupine v Kopru, Luciji ali pri naročniku.
 • Skupaj z naročnikom pripravimo program in se dogovorimo o številu ur.


Jezikovne priprave na zaposlitev v tujini

Tečaji so namenjeni vsem, ki se želite zaposliti v nemško ali angleško govorečih državah in potrebujete znanje tujega jezika v zelo kratkem času. Na pripravah boste pridobili osnove vsakdanjega sporazumevanja, naučili se boste predstaviti delodajalcu, opisati delovne izkušnje, spraševati po informacijah v zvezi z zaposlitvijo, pisati prošnjo in življenjepis in se pripravili na razgovor za zaposlitev.

 • Izvajamo začetne in nadaljevalne programe nemščine in angleščine.
 • Tečaje organiziramo kadarkoli med letom.
 • Trajajo 30 ali 50 ur.
 • Stanejo od 231,00 do 360,00 EUR.
 • Pouk je navadno dvakrat tedensko po 2-3 šolske ure v popoldanskem ali večernem času. Za zaključene skupine lahko pouk organiziramo tudi dopoldan.


Tečaji po meri naročnika

Vse jezikovne programe lahko prilagodimo vašim potrebam. Skupaj določimo vsebino, trajanje, urnike in ritem dela. Učitelji učno snov lahko prepletajo s primeri iz vaše poslovne prakse. Glede na velikost skupine, dolžino in vsebino, se dogovorimo o ceni programa.
Informacije, povpraševanja, ponudbe:
05 61 280 00, info@lu-koper.si
Darja Škorjanc Braico, 05 61 280 02, darja.braico@lu-koper.si