Naše vrednote, poslanstvo in naša vizija

VREDNOTE

V naši organizaciji se zavzemamo za strokovnost, dostopnost in učinkovitost. Usmerjeni smo v prihodnost. S pristnim človeškim pristopom se posvečamo vsakemu posamezniku. Izbiramo kvalitetne in motivirane sodelavce. Prisegamo na timsko delo zaposlenih, sodelovanje in korektnost.


POSLANSTVO

Naše poslanstvo je nuditi kakovostno izobraževanje in uporabna znanja za vse generacije. Posameznika na njegovi izobraževalni poti spremljamo, mu nudimo nasvet in motivacijo. Pomagamo mu do zavedanja, da bo s tem pridobil ne le znanje, ampak tudi nove priložnosti, dodatno možnost izbire in osebno izpolnitev.


VIZIJA

Želimo si prerasti v eno vodilnih ustanov za izobraževanje odraslih v Sloveniji. Še bolj(e) si želimo izkoristiti priložnosti, ki nam jih nudi obmejna lega, odprtost in mednarodna naravnanost gospodarstva v naši regiji.