Vizitka

Ljudska univerza Koper je že več kot 50 let izobraževalno, informacijsko in svetovalno središče za izobraževanje odraslih na Obali. Dejavnost izvajamo na sedežu v Kopru, v enoti Piran ter pri naročnikih naših storitev.

Naziv: Ljudska univerza Koper  – Università popolare Capodistria
Status: Javni zavod za izobraževanje odraslih
Ustanovitelj: Mestna občina Koper

Sedež: Cankarjeva 33, 6000 Koper
Telefon: +386 5 612 80 00
Faks: + 386 5 627 12 91
E-pošta: tajnistvo@lu-koper.si
Spletna stran: www.lu-koper.si

Davčna številka: SI 68719906
Matična številka: 5051959000
Transakcijski račun: SI 56 01250-6030714804, pri UJP Koper